Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ!

Tên khác:

Tác giả: Hàn Thất Tửu

Thể loại: Bách Hợp, Cổ Đại

Nguồn: Bạch Gia Trang

Nội Dung Công Chúa, Tiểu Tăng Hữu Lễ!:

Cổ đại, nữ phẫn nam trang, 1x1, nữ nữ sinh tử, ân oán tình cừu
WallMap
Liễu Không (Sở Thương) x Mộ Dung Cảnh Dương (Tiêm Nhu Công Chúa)


"Ta chính là một hòa thượng ngươi hãy buông tha cho ta"

"Nhìn cũng đã nhìn, sờ cũng đã sờ, còn muốn chạy? Không có cửa đâu?" Cảnh Dương vừa cười nói vừa bước tới gần.


"Ta là nữ ngươi còn muốn gả cho ta sao?"

"Muốn trốn? Ngươi có là ma thì ta cũng phải gả"

Danh sách chương

Close