Cố Sự Điều Giáo Đạo Sĩ Của Hồ Yêu

Tên khác:

Tác giả: Hoài Dực

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại

Nguồn: chungtadeulahu.wordpress.com

Nội Dung Cố Sự Điều Giáo Đạo Sĩ Của Hồ Yêu:

Cổ trang, hồ ly công, cao H, đạo sĩ thụ, 1v1, HE
: 28 chương + Phiên ngoại
Kỳ Mặc x Thương Huyền
Hàn Hàn 
Trịnh Nhã Sư

Thường thì lúc trước đều viết yêu hồ là tiểu thụ, nay đổi phong cách viết yêu hồ là tiểu công. Là công đó nha! truyện này có thể xem là phiên ngoại của truyện  “Tiểu yêu hồ thích nhặt xương”, là một cố sự nho nhỏ về đại ca đại tẩu của tiểu yêu hồ, nhưng đọc riêng cũng không sao.

Đạo sĩ thụ rất manh nha~ đã có ai xem qua kịch truyền thanh chưa? Thích nhất là đậu hũ trắng nha~
Close