Có Lẽ Là Yêu

Tên khác:

Tác giả: Lý Lý Tường

Thể loại: Ngôn Tình

Nguồn: ishtar23.wordpress.com

Nội Dung Có Lẽ Là Yêu:


 Ishtar
Ngay từ đầu có lẽ là gặp dịp thì chơi,

Nhưng là theo dây dưa không ngừng xâm nhập,

Bất luận là không cam lòng cũng hoặc khinh thường,

Chân chân giả giả mơ hồ tầm mắt.

Hỏi thế gian tình là gì,

Này trải qua quá hỉ nộ ái ố,

Ước chừng là yêu .

Danh sách chương

Close
Close