Chính Là Không Còn Hợp

Tên khác:

Tác giả: Bất Xuyên Mã Giáp

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Điền Văn

Nguồn: xxonv.wordpress.com

Nội Dung Chính Là Không Còn Hợp:

Tự thị bất phục hợp  就是不复合
 Điềm văn, đô thị tình duyên, hoan hỉ oan gia, cường cường
: 8 chương (Đã hoàn)
: Míp

Một câu chuyện vui nhộn về con đường của một  đại ngạo kiều thụ cố gắng truy hồi một trung khuyển công độc miệng

《 giá trên trời tổng tài: nói lắp tiểu kiều thê không cần trốn 》

Nói lắp tiểu kiều thê trầm mặc một khắc, đột nhiên khẽ cười, chỉ chỉ hạ thân của mình: “Tổng tài, muốn hợp lại cũng được, ngồi ở trên tự mình động.”

nhân vật chính: Cận Tiêu, Lý Nhất Xuyên ┃ phối hợp diễn: ┃ cái khác: cẩu huyết đô thị ái tình câu chuyện
Close