Chim Hoàng Yến Bị Quản Hư

Tên khác:

Tác giả: Sơ Hòa 初禾

Thể loại: Đam Mỹ

Nguồn: bachhoacac.wordpress.com

Nội Dung Chim Hoàng Yến Bị Quản Hư:

hiện đại, 1×1, HE,, thụ không nghe lời ngày nào cũng bị đòn × công ngụy bạo lực thật lòng thương vợ, HE.
Hoàn (gồm 19 chương)
Dâu trong vườn

Chim hoàng yến: Chữ thứ năm phải là “chiều” nha ~

Là một chuyện thường ngày trôi qua êm đềm ngốc xít của hai ông lính đặc chủng giải ngũ 30 tuổi.

Đã từng là trúc mã,

Cũng từng là chiến hữu sóng vai tác chiến,

Còn giờ là oan gia đánh tới cãi lui.

Thụ không nghe lời ngày nào cũng bị đòn × Công ngụy bạo lực thật lòng thương vợ
Close
Close