Biết Vị Ký

Tên khác:

Tác giả: Tọa Chước Linh Linh Thủy

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại

Nguồn: tieunguyennguyen.wordpress.com

Nội Dung Biết Vị Ký:

Thể loại: xuyên không, điền văn, HE
Nguồn convert: Tàng Thư Viện

Chim lượn trên trời, thú chạy dưới đất, cá lội lòng sông, rau củ trong vườn… làm sao để từ những thứ này hóa thành mỹ thực là điều Lâm Tiểu Trúc chăm chú nhất từ khi xuyên về cổ đại. Cả ngày luôn tự hỏi, nhân sinh có gì là lớn nhất?

Danh sách chương

Close