Bi Thiên

Tên khác:

Tác giả: Thước

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại

Nguồn: laitrungcung.wordpress.com

Nội Dung Bi Thiên:

 Cổ đại, cao H, chính kịch, mỹ công cường thụ, đối ngoại thanh lãnh đối nội ngoan ngoãn xuất trần đạo trưởng công X kiện khí hòa thượng thụ, song tính
25 chương + 4 phiên ngoại
 Hắc Trư

Từ khi mới sinh ra thì sen đã sạch sẽ, tinh khiết không nhiễm bụi trần.

A, vốn nghĩ hạt sen không nhiễm, bất quá là chưa gặp gỡ người có thể lay động tiếng lòng hắn mà thôi.

Nhất niệm thành thần, nhất niệm đọa ma, thành thần cũng được thành ma cũng được, chỉ vì một người.
Close
Close