Bệnh Nhân Tâm Thần Sướng Hơn Nhiều

Tên khác:

Tác giả: Bính Kiền Tam Thốn

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn

Nguồn: drarryismyworld.wordpress.com

Nội Dung Bệnh Nhân Tâm Thần Sướng Hơn Nhiều:

Bệnh nhân tâm thần x Bác sĩ mang tâm hồn bà thím, hiện đại, đoản văn
: Hoàn 14 chương
: Vi cute moe moe

Mọi người sẽ phải làm sao khi một ngày bệnh nhân tâm thần ngốc manh của tôi đột nhiên biến thành thương nhân tinh anh phúc hắc, tôi phải làm sao đây?!

Bệnh nhân tâm thần x Bác sĩ tâm hồn bà thím.

Hy vọng mọi người đọc vui.
Close
Close