Bệnh Khí Mười Năm

Tên khác:

Tác giả: Hiểu thái gia

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng

Nguồn: yettu.wordpress.com

Nội Dung Bệnh Khí Mười Năm:

Huấn văn, phụ tử, ấm áp, ngọt..
33 chương
: Boo Bướng Bỉnh
: Sở Dịch Vân, Sở Tư Trạch
Nhiều lắm từ từ đọc thì biết

“Trạch nhi··· ở nhà có nghe lời không?”

“Trạch nhi trước đây đặc biệt bướng bỉnh, nhưng hắn chỉ sợ tôi tức giận”

“Chỉ sợ ngươi tức giận? Ha hả, đứa nhỏ này sợ hãi ngươi tức giận?”

“Ân.”

“Vì ngươi hay đem hắn giáo huấn làm hắn sợ?”

“Không có, chỉ là….”

“Hắn mới trước đây thấy tôi ho ra máu, nên thấy sợ hãi,  đại khái là sợ tôi thật sự bị hắn làm tức chết, hắn sẽ không chỗ nương tựa!”

(Không có văn án nên trích một đoạn trong truyện vậy!)
Close