Anh Mở Đường, Em Yểm Trợ (Thả Dây Dài, Câu Đại Thần)

Tên khác:

Tác giả: Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du, Hài Hước

Nguồn: DĐ Lê Quý Đôn

Nội Dung Anh Mở Đường, Em Yểm Trợ (Thả Dây Dài, Câu Đại Thần):

 Hài, Võng du, càng đọc càng ghiền
Converter: Myumyu (Lạc Hoa cung)
Vô Nguyệt, Myumyu
Nữ chính: Thù Tiểu Mộc
 81 chương

Kể về một người đàn ông vô cùng đặc biệt, anh ta là một kẻ rất giàu lòng yêu thương, sở thích của anh ta là chăm sóc phụ nữ . Đương nhiên, đây cũng không tính là một tật xấu. Phong lưu, vốn là bản tính của đàn ông thôi, chuyện này cũng không có gì đáng chê trách …

Nhưng mà…. Nếu anh ta lại luôn thích chăm sóc phụ nữ của người khác, thì đó mới là vấn đề? =_=!!

Danh sách chương

Close