Ảnh Đế VS Ảnh Đế

Tên khác:

Tác giả: Tiểu Mật

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ

Nguồn: vandu137.wordpress.com

Nội Dung Ảnh Đế VS Ảnh Đế:

: đô thị tình duyên, giới giải trí, ôn nhu thẳng công x khiết phích nữ vương thụ,1×1, HE.
: Trịnh Diệc Vi x Tiềm Vũ
: Vân Du

Văn án vô cùng ngắn gọn là câu chuyện kể về việc một ảnh đế bẻ cong ảnh đế khác...

Danh sách chương

Close