Ái Dục Phục Tùng

Tên khác:

Tác giả: Thập Cửu Khiêm Hòa

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Sủng

Nguồn: nokonobananadesu1794.wordpress.com

Nội Dung Ái Dục Phục Tùng:

 Sagun
 hiện đại, hắc bang, tinh anh S công x lão đại M thụ, sủng vật, SM, điều giáo, H văn, HE.
: 36 chương, hoàn.

Văn án vô cùng ngắn ngọn có điều giáo lại có ngược thân. bạn muốn biết như thế nào mời nhảy hố nhé.

khế ước tình nhân

Ngụy Tần, Giang Lăng
Close