A Mạch Tòng Quân

Tên khác:

Tác giả: Tiên Chanh

Thể loại: Quân Sự, Nữ Cường, Cổ Đại

Nguồn: NXB Văn học

Nội Dung A Mạch Tòng Quân:

 Thanh An

Năm đó chàng và nàng thả hồn nghĩ về tương lai dưới bóng cây hòe: Non xanh, nước biếc, thị trấn nhỏ, người ta… Ai có thể đoán được bao nhiêu năm sau chàng trở thành một danh tướng, tiếng tăm lừng lẫy tứ quốc, Tống Thượng Công Chủ… nhưng cũng không ai ngờ được nàng thì lưu lạc khắp nơi, tòng quân, và trưởng thành một “Thần chiến tranh” trong gươm đao bão đạn được mọi người ngưỡng mộ… Một ngày kia cuộc tương ngộ trên chiến trường buộc họ đi đâu về đâu…

Danh sách chương

Close