Thể loại Xuyên Không

Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành

Tác giả: Thất Dạ Vong Tình

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 149

1/2 Ngự Miêu

Tác giả: Bạch Thái

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 60: Đại kết cục

Chàng Trai Vượt Thời Gian

Tác giả: Chung Hiểu Sinh

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 6

Bần Cùng Quý Công Chúa

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 75: Phiên ngoại 8

Phượng Vu Cửu Thiên

Tác giả: Phong Lộng

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 18 - Chương 8

Ta Là Sát Thủ

Tác giả: Bệnh Oa

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Xuyên Không,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 70: Phiên ngoại 2 . . .

Vì Chàng Từng Phụ Ta

Tác giả: Chạng Vạng

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 62: Ngoại truyện

Tình Yêu Đan Xen

Tác giả: Chu Lôi

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Khom Lưng

Tác giả: Bồng Lai Khách

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 171: Ngoại truyện 7

Dục Uyển

Tác giả: Mac Lam Hue

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Sắc, Xuyên Không,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 103: End

Bất Uổng Thử Sinh

Tác giả: Hải Trung Nhất Chủ

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 22

Kỵ Sĩ Hoang Tưởng Dạ

Tác giả: Vivibear

Thể loại: Ngôn Tình, Võng Du, Xuyên Không,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 162: Đại kết cục

Nữ Y Về Thời Loạn

Tác giả: Triệu Dân

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 111

Âm Hôn

Tác giả: Thức Vi Hà Thải

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 41: Phiên Ngoại 2

Không Gian

Tác giả: Khuyết Dưỡng Kim Ngư

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 83: Phiên ngoại năm

Xuyên Thành GD Làm Sao Bây Giờ?

Tác giả: Bắc Âm Thật

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 53

Nhóm Tổ Tông Xuyên Việt Của Ta

Tác giả: Người Đưa Đò Minh Hà

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 24

Quay Về Quá Khứ

Tác giả: Sa Thập Nhị Thiếu

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 133

[Liêu Trai Đồng Nhân] Hữu Xu

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 148

Công Giá

Tác giả: Lạc Băng Lăng

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 94: Phiên ngoại 5

Xuyên Việt Chi Luyện Thạch Giả

Tác giả: Bắc Trần Trần

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 86

Omega Của Ta Đến Từ Địa Cầu

Tác giả: Tảo Tảo Ma

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Sủng,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 57

Gián Điệp Ma Giáo Mỗi Ngày Đều Sơ Hở

Tác giả: Lữ Thiên Dật

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 47

Tra Gặp Đối Thủ

Tác giả: Đạn Xác

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Hài Hước,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 54: Phiên ngoại 2

100 Loại Phương Pháp Nghiền Ép Phàm Nhân

Tác giả: Ẩn Không Nhân

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 85

Thất Dạ Sủng Cơ

Tác giả: Vô Ý Bảo Bảo

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 129

Lạc Vương Phi

Tác giả: Mạn Diệu Du Li

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 128-5

Hệ Thống Đang Báo Hỏng

Tác giả: Nhất Thế Hoa Thường

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 85: Cp chính 2

Ngươi Không Thương Ta Ta Ngoại Tình

Tác giả: Đoạn Dực

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Hài Hước,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 30

Hệ Thống Truy Phu

Tác giả: Ngọc Duyên

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 151: Ver 2

Xuyên Thư Ký

Tác giả: Mộng Khê Thạch 梦溪石

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Đoản Văn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Sủng Hôn Hào Môn

Tác giả: Kiêm Gia Ny Tử

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Điền Văn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 104: PN 1: Sinh Nhật

Luận Giáo Hoàng Tìm Chết Sử

Tác giả: Hạm Tiếu

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không, Sủng,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 58

Tối Cường Ngôn Linh Sư

Tác giả: Lệ Cửu Ca

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không, Dị Năng,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 95

[Thử Miêu] Nhất Sinh Thủ Hậu

Tác giả: Quyện ỷ tây phong

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 18

Có Vương Gia Mới Dám Lớn Tiếng

Tác giả: Tứ Nguyệt

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10-3

Bần Hàn Tức Phụ

Tác giả: Vọng Giang Ảnh

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 110

Hạnh Phúc Tái Sinh

Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn

Thể loại: Xuyên Không, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 146-2: Hoàn (2)

Thị Ngược Thành Tính

Tác giả: Đệ Lục

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 197: Pn4: H

Đến Tương Lai Tôi Là Học Bá

Tác giả: Kỷ Nam Thành

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 70: Phiên ngoại 3

Hoa Miên Liễu Túc

Tác giả: Hàn Y

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 13: Ngày kỷ niệm

Nông Phụ

Tác giả: Kim Sai Thập Nhị

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 61

Cưới Ma Đầu Về Sống Qua Ngày

Tác giả: 5 Ngốc

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 57: Kết cục

Hựu Nhất Xuân

Tác giả: Đại Phong Quát Quá

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Hài Hước,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 71: Hậu ký

Quỷ Tình Trái

Tác giả: Cuồng Thượng Gia Cuồng

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 67

Họa Thủy Từ Đâu Tới

Tác giả: Tứ Nguyệt

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11: Hồi cuối

Thương Hành Thiên Hạ

Tác giả: Cưu Vũ Thiên Dạ

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 96

Thủy Nhân Duyên

Tác giả: Phong Ẩm

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 24

Quân Mạc Vũ

Tác giả: Mỗ Tại Tư

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 28

Tân Nương Nóng Bỏng

Tác giả: Túc Vân

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10-2: Kết

Khuynh Tàn Địa Tẫn

Tác giả: Hạ Nguyệt

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Cung Đấu,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 40: Hoàn chính văn

Hoàng Hậu AtuLa

Tác giả: Mun

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 12: Sóng yên biển lặng

Lưu Luyến Ngàn Năm

Tác giả: Đằng La Luyến Nguyệt

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 100: Chính văn hoàn

Sa Mạc Phong Bạo

Tác giả: Chiến Thanh

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 19