Truyện cùng thể loại

Thể loại Trọng Sinh

Sợ Yêu

Tác giả: Hường Nguyễn

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 80: Phần II.10

Xiềng Xích Yêu Thương

Tác giả: Ngụy A Ương

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 48: Phiên ngoại 2

Lời Nói Dối

Tác giả: Cửu Tử

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Gia Đấu,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 48

Tái Thế Làm Phi

Tác giả: Tổng Công Đại Nhân

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 53

Khom Lưng

Tác giả: Bồng Lai Khách

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 171: Ngoại truyện 7

Trùng Sinh Vị Lai Chi Quân Tẩu

Tác giả: Thập Nhị

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 2 - Chương 78

Tối Cường Triệu Hoán Sư

Tác giả: Hà Lam

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 260: Phiên ngoại 7

Bỉ Thì Bỉ Thì (Phần 1)

Tác giả: Neleta

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 165

Phúc Trạch Hữu Dư

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 81: Phiên ngoại

Làm Lại Từ Đầu

Tác giả: Diệp Du Du

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 24: Phiên ngoại: Gặp lại

Hạng Gia Đại Thiếu

Tác giả: Sơ Lãng

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 80: Kiếp trước

Trọng Sinh Ngự Linh Sư

Tác giả: Hà Lam

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 87: Phiên ngoại 2

Chân Thành Thâm Tình

Tác giả: Toan Thái Đàn Tử

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 33

Chồng Trước Có Độc

Tác giả: Khu Khu Nhất Nhật

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 93: Đại kết cục

Chú Ái Tinh Không

Tác giả: Mặc Vũ Yên Dạ

Thể loại: Khoa Huyễn, Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 283: Hoàn chính văn

Trọng Sinh Chi Trứ Ma

Tác giả: Thân Đồ Thử Phi

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 109

Hạnh Phúc Tái Sinh

Tác giả: Đào Lý Mặc Ngôn

Thể loại: Xuyên Không, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 146-2: Hoàn (2)

Học Bá Tái Sinh

Tác giả: Ngư Tiểu Quai Quai

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 140: Đại Viên Mãn

Cung Phi Thượng Vị Ký

Tác giả: Như Ngư Hoa Lạc

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 183

Nhất Ý Cô Hành

Tác giả: Vị Lương

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 43

[Đam Mỹ] Thù Đồ

Tác giả: Lý Tùng Nho

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 101: Phiên ngoại Phương Lạc Duy

Sủng Phi Đường

Tác giả: Đinh Đông Nhất

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 116

Niệm Ân

Tác giả: Hướng Gia Tiểu Thập

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 48: Ngoại truyện 5

Hồi Mộng Khuynh Tình

Tác giả: Vô Lệ Công Tử

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 16

Hóa Ra Tôi Là Kẻ Điên

Tác giả: Tây Tử Tự

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 78: Sau hôn nhân (2)

[Harry Poter] LVSS Chi Giá Y

Tác giả: Ngốc Đề Hoan Nha

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 18: Hậu tục iii

Người Vợ Mua Vé Bổ Sung

Tác giả: Lượng Nghiên

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10-2

Tam Cô Nương Nhà Nông

Tác giả: Ma Lạt Hương Chanh

Thể loại: Trọng Sinh, Điền Văn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 107: Kết thúc

Phi Gien Hoàn Mỹ

Tác giả: Cố Trường Miên

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 47

Chồng Tôi Mang Theo Không Gian Trùng Sinh

Tác giả: Liễu Như An

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 40

Hãn Thê Hộ Gia

Tác giả: Mã Kỳ Đóa

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 9-2

Nhặt Tổng Tài Sinh Bánh Bao

Tác giả: Bộ Khoái A

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Điền Văn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 102

Tửu Sắc Tham Bôi

Tác giả: Nhu Nạo Thiên Vũ

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 128

Quyển Dưỡng - A Đậu

Tác giả: A Đậu

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 17: Phiên ngoại của Từ Khiêm

Trùng Sinh Chi Quân Quan Cùng Nam Hài

Tác giả: Từ Hoài

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 38: Dễ đỏ mặt

Người Hầu Của Quý Ông

Tác giả: Chi Phương Khỏa Lạp

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 83

Hào Môn Bĩ Thiếu

Tác giả: Tháng Chín Sơ Ngũ

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 108

Chồng À, Anh Thật Quái Gở

Tác giả: Nara ngư

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Sủng,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 201: Sinh con 3

Tử Linh Đảo

Tác giả: Băng Long

Thể loại: Huyền Huyễn, Linh Dị, Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 12

Trùng Sinh Duyên

Tác giả: Phượng Sơ Minh

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 39: Hạnh phúc kiếp này

Ảnh Hậu Thích Ăn Hàng

Tác giả: Yên Chi Tây Nịnh

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 39: The end

Tiết Tử Hiên

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 27: Kikyou đua nở

Mạt Thế Trọng Sinh Lộ

Tác giả: Mộc Diêu

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Mạt Thế,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 85: Chương kết

Giảo Phụ

Tác giả: Cống Trà

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Trọng Sinh, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 84: Kết thúc

Cách Tuần Phủ Lừa Thê

Tác giả: Ký Thu

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 14-3

Tôi Bị Ép Buộc

Tác giả: Linh Lạc Thành Nê

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 51

Vợ Chồng Cùng Quản Gia

Tác giả: Mục Yên

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 46

Dã Thú Ngửi Tường Vi

Tác giả: Nguyệt Hạ Kim Hồ

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 81

Trùng Sinh Chi Quyển Lang

Tác giả: Lâm Vũ Song Trúc

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 80: Ngoại truyện (tam)

Trùng Sinh Chi Thiên Hạ

Tác giả: Bách Dạ

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 176

Hôn Nhân Cao Một Trượng

Tác giả: Không Có Mắt

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 57

Tình Chấp

Tác giả: Tiểu Trân Bảo

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 66: Hết phần 1

Bình Hành Tình Nhân

Tác giả: Nhược Hề

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Mạt Thế,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Thang Tiêu

Tác giả: Sâm Trung Nhất Tiểu Yêu

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 60

Trùng Sinh Thành Hệ Thống

Tác giả: Long Thất

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 105

Thiên Kim Đại Chiến

Tác giả: Cửu Nguyệt Hi

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 76: Lời tác giả

Anh Chỉ Cần Có Em

Tác giả: Mạc Quang Thần

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 29: Pn

Hạ Tuyền Sống Lại

Tác giả: Hiển Thị Tiểu Thất

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 22

Trà Hương Mãn Tinh Không

Tác giả: Ngốc Đề Hoan Nhan

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 175

Trọng Sinh Chi Ma Quỷ Cự Tinh

Tác giả: SISIMO

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 92: Phiên ngoại (3)

Chức Nghiệp Thế Thân

Tác giả: Thuỷ Thiên Thừa

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 123: PN2: Đông Chí

Cảnh Xuân Nam Triều

Tác giả: Lâm Gia Thành

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 250: Ngoại truyện 7

Hai Kiếp Đều Là Anh

Tác giả: Tiểu Kết Ngủ Ngày

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 36: Hồi kết

Minh Hà Chi Cao Sí

Tác giả: Thiên Khỏa Thụ

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 88: Chung cuộc [ hoàn ]…

Ánh Sao Sáng Chói

Tác giả: Nhi Hỉ

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 76

Điểu Đông

Tác giả: Hữu Thì Hạ Trư

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 49

Trung Khuyển Bị Bệnh Dại

Tác giả: Chung Hiểu Sinh

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Hài Hước,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 105

Trọng Sinh Chi Nịch Ái

Tác giả: Hoàn Hoàn

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 54: Ben

Trọng Sinh Chi Như Thử Ảnh Đế

Tác giả: Giới Thuần

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 71: Phong đế

Bạo Quân

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 111: Phiên ngoại

Trọng Sinh Chi Bùi Vũ

Tác giả: Kỳ Lân Ngọc

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 68: Pn5

Mười Năm Về Sau

Tác giả: Cử Kỳ Vô Hối

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Đoản Văn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 3

Tân Hôn

Tác giả: Dạ Phong Khởi

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 67: Phiên ngoại

Trọng Sinh Chi Hạ Trạch

Tác giả: Lý Tùng Nho

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 85: Phiên ngoại 4

Trọng Nham

Tác giả: Ngưu Giác Cung

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Gia Đấu,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 108: Phiên ngoại 2: Ba anh em

Trọng Sinh Chi Á Lai

Tác giả: Phi Hi

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 100