Truyện cùng thể loại

Thể loại Tiên Hiệp

Phượng Hoàng Kiếp

Tác giả: Oan Hồn Giáp

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 16: Kết cục

Lão Thấp Của Tôi

Tác giả: Liên Lạc

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Dị Năng,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 97: Hậu ký

Lục Hào

Tác giả: Priest

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 5 - Chương 112: Phiên ngoại 3

Hệ Thống Truy Phu

Tác giả: Ngọc Duyên

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 151: Ver 2

Tối Cường Ngôn Linh Sư

Tác giả: Lệ Cửu Ca

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không, Dị Năng,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 95

Trọng Sinh Chi Trứ Ma

Tác giả: Thân Đồ Thử Phi

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 109

Trần Duyên

Tác giả: Yên Vũ Giang Nam

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 522: Lời Kết

Đem Tâm Để Lại Bên Cạnh Ngươi!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 19: Phiên ngoại 4 : Lớn lên

Tướng Dạ

Tác giả: Miêu Nị

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 6 - Chương 130: Kết cục

Man Hoang Hành

Tác giả: Tiêu Đỉnh

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 77: Thí sư (hạ)

Tiên Tuyệt

Tác giả: Thạch Tam

Thể loại: Tiên Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 862-2: Đại kết cục (Hạ)

Hệ Thống Nữ Thần Của Trai Thẳng

Tác giả: Long Thất

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 102

Đế Tôn

Tác giả: Thạch Trư, Trạch Trư

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 2922: Đế tôn (2)

La Phù

Tác giả: Vô Tội

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 718: Lời cuối truyện

Xu Thiên Dẫn

Tác giả: Live

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Khác,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 48

Thần Mộ

Tác giả: Ngô Biển Quân

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 285: Diệt sát

Lục Tiên

Tác giả: Tiêu Đỉnh

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 3 - Chương 437: Đại kết cục

Sủng Mị

Tác giả: Ngư Thiên Không

Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 1858: Mạc Tà ở thời không nào?

Phàm Nhân Tu Tiên

Tác giả: Vong Ngữ

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 2448: Tiên giới

Ma Thiên Tiền Truyện

Tác giả: Vong Ngữ

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 32: Hung đảo thiên (32)

Thể Tôn

Tác giả: Hán Lệ

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 935: Lão tam (chương cuối)

Tiên Nghịch

Tác giả: Nhĩ Căn

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 1976: Bỗng nhiên quay đầu (kết cục)

Thôn Thiên

Tác giả: Yêu Bạch Thái

Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 751: Thôn thiên

Băng Hỏa Ma Trù

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 461: Kết

Tiên Ma Biến

Tác giả: Vô Tội

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 868: Đại kết cục

Khí Trùng Tinh Hà

Tác giả: Lê Thiên

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 1046: Đại La Chí Tôn (cuối)

Thiên Tôn Trùng Sinh

Tác giả: Kavy

Thể loại: Tiên Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 608: Đại kết cục

Chiến Thần Bất Bại

Tác giả: Phương Tưởng

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 943: Đại kết cục

Tiên Hồng Lộ

Tác giả: Khoái Xan Điếm

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 810: Đại kết cục!

Dược Thần

Tác giả: Ám Ma Sư

Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 1689: Siêu thoát luân hồi (hết)

Vĩnh Sinh

Tác giả: Mộng Nhập Thần Cơ

Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới, Huyền Huyễn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 1566: Vĩnh Sinh!

Thiên Tài Đọa Lạc

Tác giả: Lý Nhàn Ngư

Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 694: Đại kết cục

Độc Bộ Thiên Hạ

Tác giả: Thạch Trư, Trạch Trư

Thể loại: Tiên Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 1057: Tư tâm cuối cùng (Kết)

Bất Tử Bất Diệt

Tác giả: Thần Đông

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 223: Kết cục

Tiên Quốc Đại Đế

Tác giả: Quan Kỳ

Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 1449: Người người như rồng

Ác Ma Pháp Tắc

Tác giả: Khiêu Vũ

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 902: Đại kết cục (cuối)

Vô Lại Kim Tiên II

Tác giả: Lương Trạm

Thể loại: Tiên Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 80: Toàn Thư Hoàn

Đấu Thần

Tác giả: Yêu Yêu

Thể loại: Tiên Hiệp, Xuyên Không, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 1005: Đại Kết Cục

Chàng Rể Ma Giới

Tác giả: Điểm Tinh Linh

Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới, Sắc,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 1275: Chung yên (Hết)

Đan Thần

Tác giả: Thắng Kỷ

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 1456-1457: Đại kết cục

Già Thiên

Tác giả: Thần Đông

Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 1896: Cuối (Hết)

Dụ Dỗ Tiểu Hồ Ly

Tác giả: Nga My

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 253: Ta sẽ theo ngươi

Chúng Thần Chi Nguyên

Tác giả: Vô Danh

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Sắc,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 118: Hữu Tình Quyến Trúc

Ta Là Đại Pháp Sư

Tác giả: Võng Lạc Kỵ Sĩ

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 125: Đại kết cục

Mị Ảnh

Tác giả: Anh Giai Ngây Thơ

Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 1682: Đại Kết Cục - Cuối

Chân Tiên

Tác giả: EK

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 1021: Thuần Dương Chân Tiên - Đại Kết Cục

Tiên Hà Phong Bạo

Tác giả: Khoái Xan Điếm

Thể loại: Tiên Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 1177: kết (2)

Thần Hoàng

Tác giả: Khai Hoang

Thể loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 1763: Lời cuối truyện

Ma Thú Lãnh Chúa

Tác giả: Cao Pha

Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 832: Đại kết cục

Đô Thị Thần Nhân

Tác giả: Lãng Tử

Thể loại: Tiên Hiệp, Khoa Huyễn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 171: cuối

Đấu Y

Tác giả: Mộc Thang

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 573: Tiểu kết cục – cuối

Yêu Cung

Tác giả: Minh Nguyệt

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 1219: Đại kết cục – cuối

Vũ Toái Hư Không

Tác giả: Du Tạc Bao Tử

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 405: Đại kết cục

Vũ Nghịch Càn Khôn

Tác giả: Chúc Long Ngữ

Thể loại: Tiên Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 2188: Hỗn độn sinh, vũ trụ khai

Vô Tự Thiên Thư

Tác giả: Closeads

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 283: Công Đức Đại Viên Mãn

Vô Lại Kim Tiên

Tác giả: Lương Trạm

Thể loại: Tiên Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 261: Toàn thư hoàn (trọn bộ)

Tru Tiên

Tác giả: Tiêu Đỉnh

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 258: Vĩ Thanh

Tinh Ngự

Tác giả: Thất Nguyệt Hỏa

Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 697: Đại kết cục

Tiên Luyện Chi Lộ

Tác giả: Khoái Xan Điếm

Thể loại: Tiên Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 777: Đại kết cục!

Thi Vương

Tác giả: Phiêu Vũ

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 83: Kết

Thần Điển

Tác giả: Phá Nam Tường

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 624: Hôn lễ

Thần Mộ 2

Tác giả: Ngô Biển Quân

Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 513: Đại kết cục

Sát Vương

Tác giả: Áo Bỉ Gia

Thể loại: Tiên Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 593: Tam hồn hợp nhất (Đại kết cục)

Phiêu Miễu Chi Lữ

Tác giả: Tiêu Tiềm

Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 304: End

Nghịch Thủy Hàn

Tác giả: Ôn Thụy An

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 111: Vĩ thanh

Linh La Giới

Tác giả: Dạ Thủy Hàn

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 1062: Kết cục

Kỳ Thiên Lộ

Tác giả: Tiêu Tiềm

Thể loại: Tiên Hiệp, Dị Giới,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 180: Không màng danh lợi sinh hoạt

Huyền Thiên

Tác giả: Ô Sơn

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Xuyên Không,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 984: Đại kết cục! (cuối)

Hoành Tảo Hoang Vũ

Tác giả: Cô Đơn Địa Phi

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 1593: Đại kết cục

Hoa Sơn Tiên Môn

Tác giả: Mạt Lăng Biệt Tuyết

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 1143: Đại kết cục

Cửu U Long Giới

Tác giả: Chúng Thần

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Dị Giới,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 351: Đại Kết Cục

Blog mới đăng

Mạng xã hội

Close
Close