Loading...

Thể loại Smut

Rakujitsu no Pathos

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Adult , Comedy , Romance , Seinen , Slice of Life ,

Ngày cập nhật: 22/09/2018

Chap mới: Chap 7

Nói Với Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Adult , Comedy , Manhwa , Mature , Romance ,

Ngày cập nhật: 21/09/2018

Chap mới: Chap 43

Tiểu Yêu Tinh Điều Giáo Bảo Điển

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Fantasy , Historical , Horror , Romance , Smut ,

Ngày cập nhật: 21/09/2018

Chap mới: Chap 12

Cưng Chiều Vợ Yêu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Shoujo , Smut

Ngày cập nhật: 21/09/2018

Chap mới: Chap 11

Nhất Chỉ Sủng Hôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Shoujo , Smut ,

Ngày cập nhật: 21/09/2018

Chap mới: Chap 81

Cô Vợ Ngọt Ngào Muốn Trèo Tường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Shoujo , Smut ,

Ngày cập nhật: 21/09/2018

Chap mới: Chap 44

Satanophany

Tác giả: Yamada Yoshinobu

Thể loại: Tragedy, Supernatural, Smut, Seinen, Mystery,

Ngày cập nhật: 21/09/2018

Chap mới: Chap 45

Thiếu Soái ! Vợ Ngài Lại Bỏ Trốn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Shoujo , Smut ,

Ngày cập nhật: 19/09/2018

Chap mới: Chap 79

Hào Môn Thiên Giới Tiền Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Manhua, Romance, Smut,

Ngày cập nhật: 19/09/2018

Chap mới: Chap 231

Nhạ Thượng Thủ Tịch Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Shoujo , Smut ,

Ngày cập nhật: 19/09/2018

Chap mới: Chap 146

Thiên Kim Đường Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Shoujo , Smut ,

Ngày cập nhật: 18/09/2018

Chap mới: Chap 68

Tổng Tài Thật Xấu Xa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Manhua , Smut , Drama,

Ngày cập nhật: 18/09/2018

Chap mới: Chap 2

Cuồng duệ tiểu thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Manhua , Romance , Smut , Truyện Màu,

Ngày cập nhật: 17/09/2018

Chap mới: Chap 10

Kimi wa mendou na fiancee

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Josei , Romance , Smut , Drama,

Ngày cập nhật: 17/09/2018

Chap mới: Chap 1

Parallel Paradise

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Supernatural, Smut, Seinen, Romance, Fantasy,

Ngày cập nhật: 17/09/2018

Chap mới: Chap 56

Vương Tước Tư Hữu Bảo Bối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Smut , Shoujo , Romance , Manhua , Comedy ,

Ngày cập nhật: 16/09/2018

Chap mới: Chap 78

Toge ni Kuchizuke

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Josei , Romance , Slice of Life , Smut , Drama

Ngày cập nhật: 16/09/2018

Chap mới: Chap 3

Vương Tử Nhà Tôi Là Nô Bộc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Smut , Truyện Màu

Ngày cập nhật: 15/09/2018

Chap mới: Chap 51

Vương Bài Giáo Thảo

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Shoujo , Smut ,

Ngày cập nhật: 14/09/2018

Chap mới: Chap 193

Độc Sủng Kiều Thê Của Bá Đạo Tổng Tài

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Shoujo , Smut ,

Ngày cập nhật: 14/09/2018

Chap mới: Chap 40

Blog mới đăng

Mạng xã hội

Close