Loading...

Thể loại Shoujo

Phượng Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Manhua , Romance , Shoujo , Historical , Truyện Màu

Ngày cập nhật: 22/02/2019

Chap mới: Chap 3

Tổng Tài Đích Thiên Giới Manh Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Comedy , Drama , Manhua , Romance , Shoujo ,

Ngày cập nhật: 22/02/2019

Chap mới: Chap 115

Tháng Sáu Kì Diệu

Tác giả: Lục Sài

Thể loại: Manhua , Romance , Shoujo , Ngôn Tình , Truyện Màu

Ngày cập nhật: 22/02/2019

Chap mới: Chap 22.6

Chọc tới chủ tịch tổng tài 2

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Shoujo , Smut ,

Ngày cập nhật: 22/02/2019

Chap mới: Chap 22

Phượng Khởi Hoa Tàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Drama , Manhua , Ngôn Tình , Romance , Shoujo

Ngày cập nhật: 22/02/2019

Chap mới: Chap 22

Yêu Chủ Đại Nhân Phải Lòng Vu Nữ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Fantasy , Manhua , Mystery , Romance , Shoujo ,

Ngày cập nhật: 22/02/2019

Chap mới: Chap 9.3

Thoát Quỹ Biên Duyên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Ngôn Tình , Shoujo , Romance , Manhua,

Ngày cập nhật: 22/02/2019

Chap mới: Chap 8

Đại Giá Thừa Tướng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Manhua , Romance , Shoujo , Đam Mỹ , Truyện Màu

Ngày cập nhật: 22/02/2019

Chap mới: Chap 100

Người Thừa Kế Giá Đáo: Hiệu Thảo Làm Loạn Đủ Chưa?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Shoujo , Ngôn Tình ,

Ngày cập nhật: 22/02/2019

Chap mới: Chap 68

Cả Thế Giới Đều Không Bằng Người

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Comedy , Manhua , Romance , Shoujo , Ngôn Tình ,

Ngày cập nhật: 22/02/2019

Chap mới: Chap 80

Ngọc Vi Mai

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Comedy , Drama , Manhua , Romance , Shoujo ,

Ngày cập nhật: 22/02/2019

Chap mới: Chap 30

Kiều Thê Thái Điềm, Đế Thiếu Sủng Thượng Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Shoujo , Romance , Manhua , Comedy,

Ngày cập nhật: 22/02/2019

Chap mới: Chap 66

Thời Gian Đều Biết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Ngôn Tình , Shoujo , Romance , Manhua , Drama

Ngày cập nhật: 22/02/2019

Chap mới: Chap 16

Ẩn Hôn Tân Nương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Ngôn Tình , Shoujo , Romance , Manhua,

Ngày cập nhật: 21/02/2019

Chap mới: Chap 41

Manh Thê Khó Dỗ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Manhua, Shoujo, Romance, Drama, Comedy

Ngày cập nhật: 21/02/2019

Chap mới: Chap 60

Thâm Hải Nguy Tình

Tác giả: Triệu Cận Phương

Thể loại: Shoujo , Romance , Manhua,

Ngày cập nhật: 21/02/2019

Chap mới: Chap 85

Bác Sĩ Sở Cũng Muốn Yêu

Tác giả: Ninh Mông Ngư

Thể loại: Comedy , Harem , Manhua , Romance , Shoujo ,

Ngày cập nhật: 21/02/2019

Chap mới: Chap 135

Hoàng Hậu Nương Nương Đích Năm Xu Đặc Hiệu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Drama , Manhua , Romance , Shoujo , Xuyên Không ,

Ngày cập nhật: 21/02/2019

Chap mới: Chap 119

Blog mới đăng

Mạng xã hội

Close