Truyện cùng thể loại

Loading...

Thể loại Ngược

Bà Sa

Tác giả: Mộ Thành Tuyết

Thể loại: Đô Thị, Sắc, Bách Hợp, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 68: Ngoại truyện

Vũ Lăng Xuân

Tác giả: Thụy Giả

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 8-3: Hoàn

Yên Hoa Tuyết

Tác giả: Nhược Thủy

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 20

Yêu Điên Cuồng

Tác giả: Úc Tạp Đức

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 22

Ngọc Toái Cung Khuynh

Tác giả: Thiên Nhai Khách

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 30

Hậu Đình Hoa

Tác giả: Vạn Sắc

Thể loại: Huyền Huyễn, Sắc, Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 24: Kết cục

Chấp Niệm - Thiệu Ly

Tác giả: Thiệu Ly

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 107: Phiên ngoại 2

Yêu Thương

Tác giả: Dạ Mạn

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 76: Ngoại truyện

Blog mới đăng

Mạng xã hội

Close