Truyện cùng thể loại

Thể loại Ngược

Bà Sa

Tác giả: Mộ Thành Tuyết

Thể loại: Đô Thị, Sắc, Bách Hợp, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 68: Ngoại truyện

Vũ Lăng Xuân

Tác giả: Thụy Giả

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 8-3: Hoàn

Yên Hoa Tuyết

Tác giả: Nhược Thủy

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 20

Yêu Điên Cuồng

Tác giả: Úc Tạp Đức

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 22

Ngọc Toái Cung Khuynh

Tác giả: Thiên Nhai Khách

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 30

Hậu Đình Hoa

Tác giả: Vạn Sắc

Thể loại: Huyền Huyễn, Sắc, Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 24: Kết cục

Chấp Niệm - Thiệu Ly

Tác giả: Thiệu Ly

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 107: Phiên ngoại 2

Yêu Thương

Tác giả: Dạ Mạn

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 76: Ngoại truyện

Phù Sinh Mộng Chi Tịch Tuyệt

Tác giả: Trần Ấn, Thiên Thương

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 14

Phương Bắc Của Tôi

Tác giả: Quá Mẫn Quý Tiết, Mùa Dị Ứng

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 56

Nhất Diệp Chướng Mục

Tác giả: Mi Vu Nữ

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 70

Thu Phong Sinh Vị Thủy

Tác giả: Tiếu Mị Mị

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 42: Phiên ngoại

Thác Vị

Tác giả: Yêu Mệ

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 34: Kết thúc

Đại Thúc Phải Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 152: Đại kết cục p2 (Hoàn)

Quan Kỳ Bất Ngữ

Tác giả: Tô Đặc

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 25

Vong Ưu

Tác giả: Cô Quang Tàn Chiếu

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11: Phiên ngoại

Yêu Nghiệt Hoành Sinh

Tác giả: Tô Đặc

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 42: Hoàn

Bỉ Ngạn Yên Hoa

Tác giả: Tứ Chích Cước

Thể loại: Đô Thị, Sắc, Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 52: Phiên ngoại

Bí Mật Không Thể Nói

Tác giả: Kim Tại Dạ

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 9: Mùa hạ

Bất Tố Ly Thương

Tác giả: Thập Nhị Niệm

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 84

Âm Hôn

Tác giả: Thức Vi Hà Thải

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 41: Phiên Ngoại 2

Âm Hồn Khúc

Tác giả: Hi Lộ Phù Tư Chiến Kí

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 12: Vĩ thanh

Ái Dục Thành Thị Chi Tâm Ý

Tác giả: Trinh Dĩnh

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 20

Trọng Sinh Chi Bất Trứ Cẩm

Tác giả: Tự Nguyên Tuệ

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 71

Ngộ Xà

Tác giả: Tố Ngân

Thể loại: Kiếm Hiệp, Linh Dị, Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 3 - Chương 96: Hoàn chính văn

Làm Lại Từ Đầu

Tác giả: Diệp Du Du

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 24: Phiên ngoại: Gặp lại

Vi Quang

Tác giả: Kháo Kháo , Sái Cốc Tử

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Sủng,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 36

Úc Nhiễm Trần

Tác giả: Tần Tử Độc Sư

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 7 - Chương 3

Chấp Niệm - Dạ Mạn

Tác giả: Dạ Mạn

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 82: Ngoại truyện 9

Thâm Hải Trường Miên

Tác giả: Trư Bì Hảo Cật Oa

Thể loại: Huyền Huyễn, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 18: Kết thúc

Ái Như Xuân Phong

Tác giả: Mưa Khinh Trần

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Quẩn Quanh Nhân Gian

Tác giả: Biên Tưởng

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 51: Phiên ngoại 6

Thiên Sơn Độc Hành

Tác giả: Thủy Gian Bố Oa Oa

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Sủng,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 23: Viên mãn

Lạc Lối Quay Về

Tác giả: Công Tử Như Lan

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 54

Giáo Chủ Và Kẻ Điên

Tác giả: Biên Tưởng

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 32

Tư Lệnh Và Trung Khuyển

Tác giả: Sơn U Quân

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 43

Bệnh Ngược

Tác giả: Mặc Tù

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 39

Bảo Mẫu

Tác giả: TICTAC

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 20

Mua Nam Thê

Tác giả: LÃO MIÊU

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 116: Phiên ngoại :Hậu hôn

Cầu Hoàng

Tác giả: Lãnh Mị

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 13

Liệt Tâm

Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 37

Quên - Ôn Nhu Đích Hạt Tử

Tác giả: Ôn Nhu Đích Hạt Tử

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 4

Ái Thượng Giả Diện Trợ Lý

Tác giả: APPLE

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11: Vĩ thanh

Liệp Ái Đích Nam Nhân

Tác giả: Lăng Báo Tư

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Túy Tỉnh Mại Thân

Tác giả: Nga Phi

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 42: Pn2 – trà lễ

Tự Thủy Nhu Tình

Tác giả: Chức Vân

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11

Quỳnh Châu Toái Viên

Tác giả: Thiên Phàm Vũ Điệu

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 60

Túy Hóa Ấm - Tiêu

Tác giả: Tiêu

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 4: Tiêu hồn cổ

Sát Tương Tư

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 96

Người Chồng Mạo Danh

Tác giả: Quỳnh Mai Anh-Thuzonson

Thể loại: Truyện Teen, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 51

Tuyệt Kiếm Lộng Phong

Tác giả: Ma Yên

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 117: Phiên ngoại cuối

Tuyết Táng Chi Ái

Tác giả: Thiên Tuyết Táng Ái

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 23

Chuyên Sủng Nô Tâm

Tác giả: Tân Kì

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược, Sủng,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10-3

Tuyệt Sắc Tà Thần

Tác giả: Cát Cát Ái Nhi

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Tuyệt Sắc Tai Tinh

Tác giả: Lăng Báo Tư

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11

Hải Âu Chi Thương

Tác giả: Tà Linh

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 2 - Chương 37

Muộn Màng

Tác giả: Mặc Kiều An

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 6

Khả Liên Trùng Đích Hạnh Vận

Tác giả: Thụy Giả

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11

Muộn Màng Nhận Ra

Tác giả: Mặc Kiều An

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 6: Phong thủy

Bất Ái Kỷ

Tác giả: Mộ Dung Tỷ Tỷ

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 35

Bản Kí Sự Trúc Mã

Tác giả: Ngữ Tiếu Lan San

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 2 - Chương 24

Lâm Giang Tiên

Tác giả: Sắc Như Không

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 2 - Chương 46

Với Tay Bắt Lấy Vì Sao

Tác giả: Đại Giang Lưu

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 54: Ngoại truyện

Cửu Ái Phong Vân

Tác giả: Hữu Hữu Đại

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 37

Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu

Tác giả: Vân Quán Phong

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 233: Hạnh phúc viên mãn

Phong Thả Đình Trú

Tác giả: Sắc Như Không

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 58

Thiên Long Hãm Tình

Tác giả: Tiểu Thập Tứ

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Thanh Phong Hận

Tác giả: Hành Vân

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 14

Tuyệt Sắc Quốc Sư

Tác giả: Mê Dương

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 14-2: Đặc điển Hạ

Phản Tướng

Tác giả: Thủy Hồng Phi

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 12: Phiên ngoại 2 – Yêu thầm

Chân Tâm Thoại Đại Mạo Hiểm

Tác giả: Tô Đặc

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 31

Bạch Vũ Một Thạch Lăng

Tác giả: arams

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 56

Bạo Quân – Tế Miễu

Tác giả: Tế Miễu

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 104

Chiết Chi (Giai Hạ Tù)

Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 20

Cơ Khát

Tác giả: Dạ Đồng

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10-2

Khó Có Thể Tha Thứ

Tác giả: Mã Giáp Quân Quy Lai

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11: Phiên ngoại

Khuynh Quốc Anh Hùng

Tác giả: Tinh Bảo Nhi

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 22

Sài Lang Hổ Bái - Quyển 1

Tác giả: Hắc Sắc Cấm Dược

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 40

Niềm Đau Chôn Dấu

Tác giả: Hữu Tình

Thể loại: Ngôn Tình, Truyện Teen, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 29: Tỉnh

Hắc Đạo Tình Nhân

Tác giả: Mễ Lạc

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10: Vĩ thanh

Hóa Ra Tôi Là Kẻ Điên

Tác giả: Tây Tử Tự

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 78: Sau hôn nhân (2)

Hôn Giới

Tác giả: Linh Quyên

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 3

Hồng Bì Hài

Tác giả: Lạc Âm

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 2 - Chương 17

Dây Dưa Không Rõ - Củ Triền Bất Thanh

Tác giả: Ninh Mông Hỏa Diệm

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 18

Cố Hữu

Tác giả: Yến Hoài Hề

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 30: Phiên ngoại 3

Ngã Ba Tình Yêu

Tác giả: Lâu Vũ Tình

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11: Kết cục

Độc Hành Thú

Tác giả: Bạch Vân

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 26: Phiên ngoại

Mê Thất

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 176: Phiên Ngoại – Vô trách nhiệm

Đúng Người

Tác giả: Phấn Hồng Đậu Hoa Hương Phường

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10: Vĩ thanh

Sợ Cưới

Tác giả: Tân Di Chỉ

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 217: Quá khứ tương lai

Tử Tâm Thế Thân

Tác giả: Nô Ngọc

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11

Tướng Quân Ghẹo Quốc Cữu

Tác giả: Tiêu Diêu Hầu

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Câu Hồn Tình Nhân

Tác giả: Thẩm Vũ

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Âm Trần Tuyệt

Tác giả: Thiên Na

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 34: Vĩ thanh

Đành Buông

Tác giả: Thiên Tầm

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 8-2

[Thử Miêu] Miêu Đại Nhân Sinh Tử Ký

Tác giả: Thiên Tằm Bảo giáp

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 30

Bỉ Ngạn Đào Hồng

Tác giả: Mặc Thức Thần

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Đoản Văn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 8: Phiên ngoại

Biên Thành Phiến Mã

Tác giả: Dịch Nhân Bắc

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 2 - Chương 19

Huyết Chi Dụ Hoặc

Tác giả: Thủy Bố Ổ

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 17-2: Ngã xuống (2)

Anh Đào Truyện

Tác giả: Xạ Hương Oán Đậu

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 49

Không Phải Không Yêu

Tác giả: Phong Lưu Thế

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 9

Kí Ức Chi Tỏa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Đam Mỹ, Trinh Thám, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Câu Chuyện Hồ Đồ

Tác giả: Phong Tử Tam Tam

Thể loại: Ngôn Tình, Đô Thị, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 100

Thanh Mai Túy

Tác giả: Đông Tiểu Thụ

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 4

Thác Dục

Tác giả: 小小爱

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Ngũ Cảm = Vô Cảm

Tác giả: Tri Đạo Nột

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 33: Tiểu phiên ngoại

Thâm Cung Tù - Quyển 1

Tác giả: Cưu Vũ Thiên Dạ

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 67

Tra Công Biến Trung Khuyển

Tác giả: Tĩnh Chu Tiểu Yêu

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 110: Phiên ngoại 3

Hắc Sắc Dục Niệm

Tác giả: Từ Cảnh Niên

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Độc Thủ Tịch Mịch

Tác giả: Tử Minh

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 60

Tình Toả Thâm Cung

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 22

1930

Tác giả: Triệt Dạ Lưu Hương

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 31: Tản mạn – ��� giữa đêm sâu

[DBSK Fanfic] Duẫn Hạo x Tại Trung – Tình Thương (Reno)

Tác giả: RENO

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 17

Nhân Thú Loạn

Tác giả: Mộc Hi

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 25

Quỷ Súc, Đẳng Ngược Ba!

Tác giả: Nê Đản Hoàng

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 117: Extra

Người Ẩn Hình

Tác giả: Nữ Vương Không Ở Nhà

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 71: Ngoại truyện

Nếu Như Em Yêu Anh

Tác giả: Bố Lạc

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 20

Hồi Đầu

Tác giả: Vô Huyền

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 18

Chuyện Tình Của Nữ Cầm Ca

Tác giả: Lâm Phương Lam

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Khác,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 8

Vĩnh Viễn Là Một Tính Nô

Tác giả: Ufo7777777

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 5

Họa Bì

Tác giả: Goodnight Tiểu Thanh

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 5

Chồng Cũ Nuôi Tôi

Tác giả: Kim Huyên

Thể loại: Ngôn Tình, Ngược, Sủng,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 20

Năm xưa

Tác giả: Cửu Nguyệt Quang

Thể loại: Đô Thị, Sắc, Bách Hợp, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 63

Trọng Sinh Chi Tự Do

Tác giả: Nhất Phiến Phù Vân

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 68: Phiên ngoại