Truyện cùng thể loại

Thể loại Kiếm Hiệp

Hoạt Thụ Tội

Tác giả: Ngư Hương Nhục Ti

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 20

Nhất Tiếu Thiên Hạ Túy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 20: Kết thúc

Vong Ưu

Tác giả: Cô Quang Tàn Chiếu

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11: Phiên ngoại

Ngộ Xà

Tác giả: Tố Ngân

Thể loại: Kiếm Hiệp, Linh Dị, Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 3 - Chương 96: Hoàn chính văn

Ám Vệ Công Lược

Tác giả: Minh Linh Tử

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 84: Thiếu

Hồng Bào Quái Nhân

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 80: Trong sơn động họ du xuất hiện

Tự Thủy Nhu Tình

Tác giả: Chức Vân

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11

Tiểu Lâu Thính Vũ

Tác giả: Thập Thế

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11: Phiên ngoại

Hải Âu Chi Thương

Tác giả: Tà Linh

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 2 - Chương 37

Lãng Đãng Giang Hồ Chi Ma Giáo Giáo Chủ

Tác giả: Tự Từ

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Vũ Hoa Lâm

Tác giả: Nhã Sinh

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 7: Chung khúc

Đào Hoa Mãn Lâu

Tác giả: M và Nguyệt

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 63

Đường Chuyên

Tác giả: Kiết Dữ 2

Thể loại: Kiếm Hiệp, Quân Sự, Xuyên Không, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 1522: Hổ Phách

Tướng Dạ

Tác giả: Miêu Nị

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 6 - Chương 130: Kết cục

Đoạt Hồn Kỳ

Tác giả: Gia Cát Thanh Vân

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 81: Thành công mỹ mãn

Thiên Hạ Vô Địch [Luận Anh Hùng]

Tác giả: Ôn Thụy An

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 50: Chân núi

Tư Quân Nhập Mộng

Tác giả: Thất Lý Hồng Trang

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 29

Dẫn Ly Tôn

Tác giả: Tùy Phong Phi

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 38

Phì Thê Phi Thất

Tác giả: Bách Quỷ Dạ Hành

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 32

Nguyệt Loan Loan

Tác giả: Lộng Hà

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 21

Thương Hải

Tác giả: Phượng Ca

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 69-2: Minh nguyệt (2)

Hoàng Thúc Tân Khổ

Tác giả: Sinh Sinh Tử Tử

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 50

Đế Tôn

Tác giả: Thạch Trư, Trạch Trư

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 2922: Đế tôn (2)

Phi Hồ Ngoại Truyện

Tác giả: Kim Dung

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 84: Hồ thiếu gia bị địch bao vây

Giang Hồ Thập Ác

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 128: Chân tướng hiện lộ

Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 32: Hoàn thành ước nguyện

Lãng Nhân Thiên Nhai

Tác giả: Twentine

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 79: Chương cuối

Tân Hoan

Tác giả: Công Tử Hoan Hỉ

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 21

Chiêu Tuyết

Tác giả: Bạc Mộ Băng Luân

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 40: Hoàng hôn tiệm lạc

Sở Lưu Hương Hệ Liệt

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 181: Kết cuộc

Hóa Nan Thức

Tác giả: Phấn Đòa Báo

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 21

Tiêu Thập Nhất Lang

Tác giả: Cố Long

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 25: Tịch dương đẹp làm sao

Nịnh Thần

Tác giả: Địch Khôi

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Cung Đấu,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 100

Hoàng Đế Của Hoàng Đế

Tác giả: IK Lương

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 38

Xuất Sao

Tác giả: Tô Du Bính

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 72

Thiên Hạ Hữu Địch [Luận Anh Hùng]

Tác giả: Ôn Thụy An

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 135: Phụng cáo

Bảo Bối

Tác giả: Neleta

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 118

Đế Yến

Tác giả: Mặc Vũ

Thể loại: Kiếm Hiệp, Quân Sự, Lịch Sử, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 2 - Chương 225: Đúng sai 5

Càn Khôn Song Tuyệt

Tác giả: Gia Cát Thanh Vân

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 33: Hối nhục tự tuyệt

Kim Tiền Bang

Tác giả: Nhan Lương Vũ

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Xuyên Không, Hài Hước,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 64

Vô Hoa Quả

Tác giả: Jumpvoice

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 77

Vô Thu Lãnh Nguyệt

Tác giả: Dạ Ngâm

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10: Vĩ thanh

Vô Tình

Tác giả: Chưa rõ

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 9

Vương Gia Địa Ái Trù

Tác giả: Chuế Mộng

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Ngân Hồ Lãng Ngữ

Tác giả: Nhất Nhất

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Dị Năng,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11: Tục 4

Thần Mộ

Tác giả: Ngô Biển Quân

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 285: Diệt sát

Phàm Nhân Tu Tiên

Tác giả: Vong Ngữ

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 2448: Tiên giới

Long Duyên (Tập 1)

Tác giả: Đại Phong Quát Quá

Thể loại: Kiếm Hiệp, Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 9

Liệt Hỏa Như Ca

Tác giả: Minh Hiểu Khê

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 2 - Chương 18

Thể Tôn

Tác giả: Hán Lệ

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 935: Lão tam (chương cuối)

Cẩm Tâm

Tác giả: Công Tử Bạch

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 14

Kiếm Khách Truy Thê

Tác giả: Đường Sương

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 9: Kết thúc

Ảo Mộng Tru Yêu

Tác giả: Thẩm Thương My

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Trinh Thám, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 43

U Linh Sơn Trang

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 19: Kết cuộc

Trường An Loạn

Tác giả: Hàn Hàn

Thể loại: Kiếm Hiệp, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 8: End

Tiếu Ngạo Chi Ràng Buộc

Tác giả: Aven

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 13

Thiết Ấn Kỳ Môn

Tác giả: Tiểu Văn

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 31: Chương cuối

Tiên Nghịch

Tác giả: Nhĩ Căn

Thể loại: Tiên Hiệp, Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 1976: Bỗng nhiên quay đầu (kết cục)

Thất Dạ Tuyết

Tác giả: Thương Nguyệt

Thể loại: Kiếm Hiệp, Ngôn Tình, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 17: Dư quang

Hoang Nguyên Tuyết

Tác giả: Thương Nguyệt

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 22: Lời tác giả

Phong Vũ Thanh Triều [Quyển 2]

Tác giả: VMT

Thể loại: Kiếm Hiệp, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 136: Lời cuối

Phong Vũ Thanh Triều [Quyển 1]

Tác giả: VMT

Thể loại: Kiếm Hiệp, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 67: Huyết hải thâm thù

Tiên Hạc Thần Kim

Tác giả: Lý Liên Chi

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 117: Đi về lối cũ

Tuyết Hoa Phong Nguyệt

Tác giả: Giả Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 36: Tam nguyên tam hóa

Tướng Cướp Liêu Đông

Tác giả: Độc Cô Hồng

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 58: Hoàn thành sứ mạng

Tục Huyết Hải Thâm Thù

Tác giả: Nam Kim Thạch

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 24: Đôi bạn giang hồ

Tử Ảnh Đan Tâm

Tác giả: Cung Thái Vân

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 40

[Tứ Đại Danh Bộ] Toái Mộng Đao

Tác giả: Ôn Thụy An

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 14: Đao

[Tứ Đại Danh Bộ] Khai Tạ Hoa

Tác giả: Ôn Thụy An

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 14: Hắt hơi và ngáp

Thiên Nhai Hiệp Lữ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 44: Hồi 44

Thiên Kiếm Tuyệt Ðao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 64: Thánh cung thần quân

Thiên Địa Càn Khôn

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 35: Võ lâm Minh chủ

Thất Sát Thủ

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 8: Thiên võng khôi khôi

Thanh Ti Yêu Nhiêu

Tác giả: Sở Tích Đao

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10: Thanh ti yêu nhiêu - chương 10

Thanh Long Giáo Chủ

Tác giả: Nhất Giang

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 47: Một điểm thiên lương

Thần Kiếm Kim Thoa

Tác giả: Đông Phương Ngọc

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 78: Song phụng kim thoa

Tế Hồn Câu

Tác giả: Liễu Tàn Dương

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 32: Đoạn kết

Tàn Chi Tuyệt Thủ

Tác giả: Vô Danh

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 34: Ác ma tận diệt lẫn nhau

Tị Tuyết Truyền Kỳ

Tác giả: Thời Vị Hàn

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11: Vĩ thanh

Túy Tâm Kiếm

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 72: Mỹ mãn kết cuộc

Tiểu Tà Thần

Tác giả: Giả Kim Dung

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 52: Trận đại huyết chiến kinh hồn

Tu La Thần Công

Tác giả: Tiêu Sắc

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 79: Hết kiếp vận võ lâm thanh bình

Trường Kiếm Tương Tư

Tác giả: Trần Thanh Vân

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 74: Ân đền oán trả

Trang Hiệp Khách

Tác giả: Vô Danh

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 20: Trang hiệp khách - Hồi 20 (hết)

Toái Không Đao

Tác giả: Thời Vị Hàn

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 8: Điểm giáng thần

Tiểu Sát Tinh

Tác giả: Giả Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 71: Đường tận lối cùng

Tiểu Lý Phi Đao

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 26: Kiếm vô tình nhưng người đa tình

Thiết Cốc Môn

Tác giả: Quỳnh Mai

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 52: Chiêu hàng sứ giả

Thiết Huyết Đại Kỳ

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 27: Sống chết mang mang

Thủy Tinh Cầu

Tác giả: Trần Thanh Vân

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 110: Diệt trừ yêu nữ

Tiên Cô Bảo Kiếm

Tác giả: Giả Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 55: Hữu duyên năng tương ngộ

Thiên Phật Quyển

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 65: Hữu tình nhân thành quyến thuộc

Thiên Mộc Sắc Kiếm

Tác giả: Độc Cô Hồng

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 32: Liên tâm

Thất Sát Lệnh

Tác giả: Trần Thanh Vân

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 29: Lê đình tảo huyệt

Thất Bang Bát Hội Cửu Liên Minh

Tác giả: Ôn Thụy An

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10: Tuyết trong lửa

Thánh Thủ Thần Thâu

Tác giả: Nam Kim Thạch

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 18: Ai lệ tế linh khí hồng trần

Thánh Kiếm Đoạt Hồn

Tác giả: Đông Phương Ngọc

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 42: Lưu hương tử lệnh

Thần Châu Tam Kiệt

Tác giả: Từ Khánh Phụng

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 85: Cờ báu muôn năm

Thạch Kiếm

Tác giả: Eiji Yoshikawa

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 85: Lòng biển sâu

Tao Loạn

Tác giả: Hồ Linh

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 13: Đoạn kết

Tà Kiếm Huyền Môn

Tác giả: Ngô Chúc

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 30: Huyết vũ ngưng lưu

Song Nữ Hiệp Hồng Y

Tác giả: Giả Kim Dung

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 96: Tứ kiếm hợp nhất

Sát Thủ Kiếm Vương

Tác giả: Giả Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 55: Thay cho đoạn kết

Sanh Tử Kiều

Tác giả: Trần Thanh Vân

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 57: Đao gãy hồn tan

Sát Sở

Tác giả: Ôn Thụy An

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 29: Đáp án và nghi vấn

Sa Mạc Thần Ưng

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 43: Bảo tàng

Quỷ Kiếm Vương

Tác giả: Trần Thanh Vân

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 37: Qủy kiếm vương

Quỷ Bảo

Tác giả: Giả Kim Dung

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 104: Tế vong linh ở hoàng gia trang

Quyền Đầu

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 14: Kết cuộc

Quỷ Thủ

Tác giả: David Gemmel

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10: Ai đúng ai sai?

Quỷ Kiếm U Linh

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 64: Vị nhân đoạn tình

Quyền Chủ Ngọc Ấn

Tác giả: Giả Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 45: Ngọa Long đảo

Quỷ Luyến Hiệp Tình

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 12: Giang hồ ân oán

Phụng Hoàng Thần

Tác giả: Túy Lạc Thiên

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 118: Yêu nữ si tình thành hiệp nữ

Phiêu Phong Kiếm Vũ

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 43: Gặp lại cố nhân

Phi Ưng Chưởng

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 20: Thân này ví xẻ làm hai

Phi Đao Túy Nguyệt

Tác giả: Ức Văn

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 19: Nguyên bích về Triệu

Phấn Diện Độc Lang

Tác giả: Độc Cô Hồng

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 56: Lộ mặt sài lang

Phụng Vũ Cửu Thiên

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp, Cung Đấu,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 21: Người ẩn hình

Phong Linh Trung Đao Thanh

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 25: Tiếng cuối

Phi Thiên Ma

Tác giả: Giả Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 34: Kim Cang Phật Pháp chỉ công

Nô Tình Kiếm Thủ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 49: Kiếm thủ bất dung thân (2)

Nhất Kiếm Tam Ưng

Tác giả: Tiêu Dật

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 25

Ngũ Hành Sinh Khắc

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 53: Lạc thư

Như Lai Thần Chưởng

Tác giả: Vô Danh

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 61: Thuyền ra Đông Hải

Nhất Kiếm Quang Hàn Khởi Thu Lâu

Tác giả: Ức Văn

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 18: Lịch kiếp quy lai

Ngưng Sương Kiếm

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 19: Tuệ kiếm trảm giao

Ngũ Phụng Triều Long

Tác giả: Liễu Tàn Dương

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 32: Kiếm trảm ma vương

Ngọ Dạ Lan Hoa

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 14: Kết cuộc

Nửa Cõi Sơn Hà

Tác giả: Nam Kim Thạch

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 31: Đường xa vạn dặm (tt)

Cửu Âm Giáo

Tác giả: Liễu Tàn Dương

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 29: Cửu Quỷ Diêm La diệt ác ma

Đại Sát Tinh

Tác giả: Liễu Tàn Dương

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 62: Hồi kết

Ngũ Tuyệt Ma Vương

Tác giả: Nam Kim Thạch

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 72: Đại Nghĩa Huy Hoàng (hết)

Ngọc Kiếm Ly Hồn Tiêu

Tác giả: Tuyết Nhạn

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 24: Hồi 24

Ngân Câu Đổ Phường

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 12: Kế trung chi kế

Mai Khôi Sứ Giả

Tác giả: Nam Dương Tẩu

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 74: Trái nổ Càn Thiên

Mai Ảnh Mai Hương

Tác giả: Dương Biện

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 7: Tuyệt địa mai hương

Ma Thần Quỷ Kiếm

Tác giả: Giả Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 46: Đoạn kết

Ma Đao Sát Tinh

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 60: Kẻ gian đền tội

Mai Hương Kiếm

Tác giả: Thượng Quang Đỉnh

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 48: Trần niệm khó quên

Ma Nữ Đa Tình

Tác giả: Kim Dung

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 71: Liễu hận đài

Ma Đao Ca

Tác giả: Liễu Tàng Dương

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 38: Hồi 38

Ma Ảnh Kiếm

Tác giả: Giả Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 52: Đoạn kết

Mạn Châu Sa Hoa

Tác giả: Thương Nguyệt

Thể loại: Kiếm Hiệp, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10: Bỉ ngạn hoa

Mai Hoa Quái Kiệt

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 40: Giang hồ liễu kết

Ma Tiêu

Tác giả: Liễu Tàn Dương

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 28: Danh lợi phù vân

Ma Hoàn Lãnh Nhân

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 65: Hồi kết

Ma Đao

Tác giả: Hoàng Ưng

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 21: Hậu hoạn

Ly Biệt Câu

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10: Cửa hầu phủ sâu thẳm như biển

Lưu Hương Đạo Soái

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 31: Hy vọng mãi tại nhân gian

Lôi Âm Ma Công

Tác giả: Giả Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 62: Gieo nhân gặp quả

Linh Khứu Phi Long (Linh Thứu Phi Long)

Tác giả: Ưu Lão Gia

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 46: Hồi 46

Linh Phong Địch Ảnh

Tác giả: Vô Danh

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 29: Tình mãn nhân gian

Luân Hồi Cung Chủ

Tác giả: Giả Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 111: Kết cuộc

Long Hổ Phong Vân

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 99: Bất bại tướng quân

Lưu Hương Tử Lệnh

Tác giả: Đông Phương Ngọc

Thể loại: Kiếm Hiệp,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: