Truyện cùng thể loại

Loading...

Thể loại Huyền Huyễn

Linh Võ Đế Tôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Xuyên Không, Huyền Huyễn, Manhua, Fantasy,

Ngày cập nhật: 19/08/2018

Chap mới: Chap 83

Huyền Giới Chi Môn

Tác giả: Đang Cập Nhật...

Thể loại: Huyền Huyễn, Manhua, Supernatural, Action,

Ngày cập nhật: 18/08/2018

Chap mới: Chap 65

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn

Tác giả: Tiên Mạn Động Mạn

Thể loại: Huyền Huyễn, Manhua, Fantasy, Action,

Ngày cập nhật: 18/08/2018

Chap mới: Chap 372

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Tác giả: Kiếm Du Thái Hư

Thể loại: Manga, Huyền Huyễn, Supernatural, Shounen, Action

Ngày cập nhật: 18/08/2018

Chap mới: Chap 111

Tinh Võ Thần Quyết

Tác giả: Đang Cập Nhật...

Thể loại: Huyền Huyễn, Manhua,

Ngày cập nhật: 17/08/2018

Chap mới: Chap 168

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu

Thể loại: Huyền Huyễn, Manhua, Supernatural, Action,

Ngày cập nhật: 30/07/2018

Chap mới: Chap 98

Thần Võ Tướng Tinh Lục

Tác giả: Đang Cập Nhật...

Thể loại: Huyền Huyễn, Manhua, Supernatural, Adventure, Action

Ngày cập nhật: 13/07/2018

Chap mới: Chap 60

Linh Vực

Tác giả: Đang Cập Nhật...

Thể loại: Huyền Huyễn, Manhua, Shounen, Adventure, Action

Ngày cập nhật: 01/06/2018

Chap mới: Chap 24

Vô Gián Ngục

Tác giả: Đang Cập Nhật...

Thể loại: Huyền Huyễn, Manhua, Supernatural, Fantasy, Action

Ngày cập nhật: 03/04/2018

Chap mới: Chap 3

Tinh Thần Biến

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Thể loại: Huyền Huyễn, Manhua, Action,

Ngày cập nhật: 01/04/2018

Chap mới: Chap 452

Mộng Tam Quốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Huyền Huyễn, Comic, Manhua, Supernatural, Martial Arts,

Ngày cập nhật: 08/01/2018

Chap mới: Chap 31

Diamond Cut Diamond

Tác giả: Đang Cập Nhật..., Taguchi Kenji

Thể loại: Huyền Huyễn, Manhwa, Fantasy, Action, Comedy,

Ngày cập nhật: 27/11/2017

Chap mới: Chap 011

Già Thiên

Tác giả: Thần Đông

Thể loại: Huyền Huyễn, Manhua, Action,

Ngày cập nhật: 10/08/2017

Chap mới: Chap 061

Phong Quỷ Truyền Thuyết

Tác giả: Lục Đạo

Thể loại: Huyền Huyễn, Manhua, Supernatural, Action,

Ngày cập nhật: 30/07/2017

Chap mới: Chap 088

Tây Du Ký Color

Tác giả: Đang Cập Nhật...

Thể loại: Huyền Huyễn, Manhua, Fantasy, Adventure,

Ngày cập nhật: 19/04/2017

Chap mới: Chap 134

Blog mới đăng

Mạng xã hội

Close