Truyện cùng thể loại

Thể loại Huyền Huyễn

Linh Tôn Chi Tử

Tác giả: Đang Cập Nhật

Thể loại: Action, Adventure, Manhua, Truyện Màu, Huyền Huyễn

Ngày cập nhật: 05/06/2020

Chap mới: Chap 2

Phong Quỷ Truyền Thuyết

Tác giả: Lục Đạo

Thể loại: Huyền Huyễn, Manhua, Supernatural, Action,

Ngày cập nhật: 05/06/2020

Chap mới: Chap 206

Tu Thiên Truyện

Tác giả: Siêu Mạn Vi Khuẩn

Thể loại: Action, Adventure, Manhua, Truyện Màu, Huyền Huyễn

Ngày cập nhật: 04/06/2020

Chap mới: Chap 12

Chí Tôn Cuồng Đế Hệ Thống

Tác giả: Đang Cập Nhật

Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Manhua, Truyện Màu,

Ngày cập nhật: 03/06/2020

Chap mới: Chap 7

Tinh Võ Thần Quyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Huyền Huyễn, Manhua,

Ngày cập nhật: 29/05/2020

Chap mới: Chap 313

Đệ Nhất Hoàn Khố

Tác giả: Đang Cập Nhật

Thể loại: Action, Adventure, Manhua, Trọng Sinh, Xuyên Không,

Ngày cập nhật: 29/05/2020

Chap mới: Chap 64

Tương Lai Dừng Lại

Tác giả: Đang Cập Nhật

Thể loại: Action, Adventure, Manhua, Truyện Màu, Huyền Huyễn

Ngày cập nhật: 27/05/2020

Chap mới: Chap 4

Huyền Giới Chi Môn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Huyền Huyễn, Manhua, Supernatural, Action,

Ngày cập nhật: 04/05/2020

Chap mới: Chap 124

Tung Tiền Hữu Tọa Linh Kiếm Sơn

Tác giả: Tiên Mạn Động Mạn

Thể loại: Huyền Huyễn, Manhua, Fantasy, Action,

Ngày cập nhật: 28/04/2020

Chap mới: Chap 446

Cửu Tinh Thiên Thần Quyết

Tác giả: Phát Tiêu Đích Oa Ngưu

Thể loại: Huyền Huyễn, Manhua, Supernatural, Action,

Ngày cập nhật: 21/04/2020

Chap mới: Chap 198

Già Thiên

Tác giả: Thần Đông

Thể loại: Huyền Huyễn, Manhua, Action,

Ngày cập nhật: 21/04/2020

Chap mới: Chap 70

Linh Võ Đế Tôn

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Xuyên Không, Huyền Huyễn, Manhua, Fantasy,

Ngày cập nhật: 10/04/2020

Chap mới: Chap 183

Vĩnh Hằng Chí Tôn

Tác giả: Kiếm Du Thái Hư

Thể loại: Manga, Huyền Huyễn, Supernatural, Shounen, Action

Ngày cập nhật: 04/04/2020

Chap mới: Chap 220

Tinh Thần Biến

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị

Thể loại: Huyền Huyễn, Manhua, Action,

Ngày cập nhật: 24/12/2018

Chap mới: Chap 453

Thần Võ Tướng Tinh Lục

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Huyền Huyễn, Manhua, Supernatural, Adventure, Action

Ngày cập nhật: 13/07/2018

Chap mới: Chap 60

Blog mới đăng

Mạng xã hội

Close
Close