Loading...

Thể loại Horror

Monster Child

Tác giả: Sang Yoon Lee

Thể loại: Action , Adventure , Drama , Horror , Romance ,

Ngày cập nhật: 17/07/2019

Chap mới: Chap 9

Mạt Thế Vi Vương

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Action , Chuyển Sinh , Horror,

Ngày cập nhật: 17/07/2019

Chap mới: Chap 15

Con Gái Tôi Là Zombie

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Comedy , Horror , Manhwa , Truyện Màu , Webtoon

Ngày cập nhật: 17/07/2019

Chap mới: Chap 11

Chí Tôn Chư Thiên

Tác giả: Thuần tình tê lợi ca

Thể loại: Horror, Comedy, Action,

Ngày cập nhật: 17/07/2019

Chap mới: Chap 83

Funouhan

Tác giả: Miyatsuki Arata , Kanzaki Yuuya

Thể loại: Seinen , Psychological , Mature , Horror , Drama

Ngày cập nhật: 17/07/2019

Chap mới: Chap 8

Tầm Sinh

Tác giả: Hòa Tiểu Quỷ

Thể loại: Fantasy , Horror , Manhua , Mystery , Tragedy ,

Ngày cập nhật: 17/07/2019

Chap mới: Chap 3

Cái Chết Sau 7 Ngày

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Horror , Manga , Mystery , Psychological , School Life ,

Ngày cập nhật: 17/07/2019

Chap mới: Chap 6

Lây Nhiễm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Adventure , Comedy , Ecchi , Horror , Manga , Truyện tranh 18+

Ngày cập nhật: 17/07/2019

Chap mới: Chap 16

Khu Ma Nhân

Tác giả: Thái Thiên Cần

Thể loại: Drama , Horror , Manhua , Mystery , Supernatural

Ngày cập nhật: 17/07/2019

Chap mới: Chap 4

Diner

Tác giả: N/a

Thể loại: Manga, Psychological, Horror, Drama, Action

Ngày cập nhật: 17/07/2019

Chap mới: Chap 18

Jinmen

Tác giả: N/a

Thể loại: Supernatural, Shounen, Horror, Drama, Action

Ngày cập nhật: 16/07/2019

Chap mới: Chap 28

Trở Lại Căn Nhà Ma

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Horror , Manhua,

Ngày cập nhật: 16/07/2019

Chap mới: Chap 6

Ginrou Bloodborne

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Supernatural , Shounen , Mystery , Horror , Drama ,

Ngày cập nhật: 16/07/2019

Chap mới: Chap 4

GOFUN GO NO SEKAI

Tác giả: Đang Cập Nhật...

Thể loại: Seinen, Mystery, Horror, Adventure, Action

Ngày cập nhật: 16/07/2019

Chap mới: Chap 7

Đảo Chết Chóc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Horror , Manga , Psychological , School Life , Tragedy

Ngày cập nhật: 15/07/2019

Chap mới: Chap 22

Khi Trò Chơi Ác Ma Bắt Đầu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Comedy , Drama , Horror , Manhua , Romance ,

Ngày cập nhật: 14/07/2019

Chap mới: Chap 83

Bệnh Viện Ma Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Horror , Manhwa , Mystery , Psychological , Supernatural ,

Ngày cập nhật: 14/07/2019

Chap mới: Chap 31

Parasite Queen

Tác giả: Woker , Jeong , doo

Thể loại: Action , Adventure , Horror , Manhwa , Mystery ,

Ngày cập nhật: 14/07/2019

Chap mới: Chap 8.5

Thâm Dạ Thư Ốc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Action , Horror , Manhua , Truyện Màu,

Ngày cập nhật: 14/07/2019

Chap mới: Chap 1

Blog mới đăng

Mạng xã hội

Close
Close