Truyện cùng thể loại

Thể loại Đam Mỹ

Quyển Dưỡng - A Đậu

Tác giả: A Đậu

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 17: Phiên ngoại của Từ Khiêm

Quá Khách

Tác giả: Cảnh Du Nhiên

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Đoản Văn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 44

Tiệt Hồ

Tác giả: Mộc Thanh

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 26: Phiên ngoại 5

Tiền Phu, Nhĩ Hảo (Chào Anh, Chồng Trước)

Tác giả: Lazybone

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 30: Phần kết

Tiên Lí Tình Duyên

Tác giả: Nhược Lâm

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 15

Tùy Ái Trầm Luân

Tác giả: Thiên Nhai Khách

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 24

Rối Rắm

Tác giả: Hàn Mai Mặc Hương

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 78: Vĩnh viễn yêu ngươi

Sinh Hoạt Cấm Kị

Tác giả: Sa Nguyên

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 30: Phiên ngoại

Si Mị Võng Lượng Chi Phục Phách

Tác giả: Lâm Bội

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 16: Vĩ thanh 2

Quốc Đảo Nguy Cơ

Tác giả: Liên Lạc

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 55

Phương Lân Hảo Thổ

Tác giả: Du Lăng Nhi

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 77: Không cai được anh

Tiểu Kỳ Ba

Tác giả: Minh Nguyệt Nô

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 16: Những mẩu chuyện nhỏ

Tiểu Gia Hỏa

Tác giả: Lâm Tử Tự

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 3: Cảnh sát yêu thú

Trùng Sinh Chi Quân Quan Cùng Nam Hài

Tác giả: Từ Hoài

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 38: Dễ đỏ mặt

Ngục Tai

Tác giả: Ngân Anh

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 32: Kết thúc

Ngôi Sao May Mắn Của Ta

Tác giả: Hương Phẩm Tử Hồ

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 13: Vĩ thanh

Ngồi Phía Trên Cầu Vồng

Tác giả: Kháo Kháo

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 28

Cố Cách, Bạch Đốc Của Anh Bị Rơi Rồi

Tác giả: Thẩm Cẩu Đầu

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 47

Triều Thấp

Tác giả: Xuân Nhật Phụ Huyên

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 17

Nhà Có Chó Dữ

Tác giả: Hạ Lâu Thê

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10: Phiên ngoại n cảnh

Tự Thị Cố Nhân Lai

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 22: Phiên ngoại 1

Nhất Niệm Chi Gian

Tác giả: Tô Đặc

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 17

Túc Hạ

Tác giả: Nhất Mai Xoa Cụ

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 4

Nhâm Tính Vương Tử Đích Nguy Hiểm Kích Tình

Tác giả: Xuyên Đào

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 12

Nhạc Khả

Tác giả: Kim Ngân Hoa Lộ

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 13

Nhà Có Hồ Ly Tinh

Tác giả: Hương Phẩm Tử Hồ

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10: Vĩ thanh

Nhà Có Cún Yêu

Tác giả: Tử Căng

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 6

Người Yêu Bí Mật Của Tổng Tài

Tác giả: Sơ Lãng

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 21: Vĩ thanh

[DBSK Fanfic] Người Tôi Yêu

Tác giả: Rồng

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 60

Người Hầu Của Quý Ông

Tác giả: Chi Phương Khỏa Lạp

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 83

Ngược Ái Tiểu Thần Phụ

Tác giả: Mê Dương

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 12

Ngược Ái Chi Luyến

Tác giả: Cuồng Phong Bạo Vũ

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 72

Thú Tập

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Dị Giới, Đam Mỹ, Xuyên Không,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 20

Tiền Thế Đích Ái

Tác giả: Erus

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 14

Tiểu Dương Mị Mị

Tác giả: Phù Phong Lưu Ly

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 15

Tên Của Em, Họ Của Anh

Tác giả: Thất Diệu Công

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 5-2

Mạc Hậu

Tác giả: Phong Xuy Tiễn Vũ

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 61: Phiên ngoại: Phương :ỗi (1)

[Harry Potter Đồng Nhân] Thỏ Và Sói

Tác giả: Kamira

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 21

Thu Phục Tuyết Trắng Mỹ Công Tử

Tác giả: Lăng Báo Tư

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Blue - Neleta

Tác giả: Neleta

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 96-3: Phiên ngoại 8: Thuần thú thuật!

Ba Ba Môn Đích Tiểu Vương Tử

Tác giả: Cadore của Night

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 90

Thiên Cân

Tác giả: Thị Thùy Khán Kiến Ngã

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 14

Ngoan Ngoãn Cho Mượn Giống

Tác giả: Lăng Báo Tư

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Ngã Hòa Tha

Tác giả: Tiểu Bất Điểm

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 16

Nữ Vương Giày Cao Gót

Tác giả: Trương Tử Dương

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 15: Letting me down

Nơi Thượng Đế Lãng Quên

Tác giả: Bạch Dạ

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 7

Tường Vây Người

Tác giả: Nhị Bức Nham Tế Bào

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 13: Phiên ngoại

Vô Danh Vật Ngữ

Tác giả: Devil - Ciel

Thể loại: Đam Mỹ, Truyện Teen,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 38: Vĩ thanh

Hồn Phi Yên Diệt Chi Minh Phong Thiên

Tác giả: Cổ Ngọc Văn Hương

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 23

[Yunjae Fanfic] Ngủ Đông

Tác giả: Trủng Cảnh Chỉ Hi

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 93: Pn7

Những Thoáng Qua Gặp Gỡ

Tác giả: Mạt Hồi

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 5: Biệt ly

Sơn Trung Tiểu Ốc

Tác giả: Hắc Sắc Địa Bản

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 49: Kết thúc

Tầm Định Nhâm Tiêu Dao

Tác giả: Thiên Nham

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Chính Là Cậu

Tác giả: Thủ Đánh Thịt Viên

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11

Tĩnh Dưỡng Vô Uy

Tác giả: Vainy

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 18

Phệ Tâm Cổ

Tác giả: Thu Trì Vũ

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 82: Phiên ngoại 2: Báo thù (hạ)

Tình Hoặc

Tác giả: Đào Đào

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 26

Spider

Tác giả: Tô Đặc

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 20: Ngoại truyện: Luyến nhân vị mãn

Sự Tái Sinh Của Curtis

Tác giả: Zathyn Priest

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 33

Si Quỷ

Tác giả: Phàn Lạc

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Say Rượu Tình Ý

Tác giả: Bích Dao

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 6

Sắc Vi Xử Xử Khai Hệ Liệt

Tác giả: Luyến Sắc

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10-2

Quỷ Hạng

Tác giả: Cảnh Hoặc

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 42: Đoạn kết

Quay Tay? Hãy Cẩn Thận!

Tác giả: Thỏ Tử Gia Đích Ba La

Thể loại: Võng Du, Huyền Huyễn, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 63

Kỷ Kỷ Phục Kỷ Kỷ

Tác giả: Xà Hạt Điểm Điểm

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 32: Phiên ngoại

Sư Tình Họa Ý

Tác giả: Dư Âm Nhiễu Nguyệt

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 18: Phiên ngoại 2

Tặng Anh Tình Yêu Của Thiên Sứ

Tác giả: Băng Chi Thừa

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 21

Liệp Lang Đảo

Tác giả: Vu Triết

Thể loại: Khoa Huyễn, Đam Mỹ, Mạt Thế,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 57

Hình Hôn – Hôn Nhân Giả

Tác giả: Tề Sở

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 14: Phiên ngoại cuối

Hạo Hạo Và Bằng Bằng

Tác giả: Tế Hựu Tiểu

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 63: So cơ – Đọ gốc

Cực Lạc Tiên Sư

Tác giả: Mê Dương

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Sủng,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 13

Hào Môn Bĩ Thiếu

Tác giả: Tháng Chín Sơ Ngũ

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 108

Hạnh Phúc Bất Thị Tình Ca

Tác giả: Đạm Nguyệt Vi Minh

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 17

Phúc Hắc Tiên Sinh

Tác giả: Trường Vụ

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Hài Hước,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11: Ngoại truyện

Phi Hồ

Tác giả: Mạt Hồi

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 25

Lớp Phó, Đừng Lạnh Lùng Với Anh Nữa Mà

Tác giả: Frostar

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 63: Buổi sáng

Dâm Ba Đãng Nhi

Tác giả: Thao Thiết Phụ Tử

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Đoản Văn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 5

[YunJae Fanfic] Đạo Quán Tiểu Thuyết Tình Yêu

Tác giả: Liu Liu Hoa Tuệ

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Có Gan Em Đừng Chạy

Tác giả: An Thiếu Vũ

Thể loại: Võng Du, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 49: Phiên ngoại 1

Câu Cấm Lão Đại

Tác giả: Phong Dạ Hân

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11: Vĩ Thanh

Nhật Ký Nuôi Mèo

Tác giả: Vũ Tiểu Phi

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 15

Bán Thanh Không Bán Thân

Tác giả: Thiên Dung Hải Sắc

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 8

Ngắm Một Trời Xuân

Tác giả: Tiêu

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Bách Hợp, Cung Đấu, Hài Hước,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 12

Aigoo, Đang Âu Yếm Nha~

Tác giả: Hoặc Trạc Trạc

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 7: Phiên ngoại

Đương Nữ Vương Gặp Phúc Hắc

Tác giả: Thanh Vụ Liễm Nguyệt

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 75:  bonus

[Chanbaek][Bạch Hiền, Đợi Anh Trở Về!]

Tác giả: Lefsh

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 5: Ngoại truyện (chanbaek)

Miên Hoa Chủng Thực Viên

Tác giả: Thất Nguyệt

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 16: Thế giới sụp đổ

Manh Quân

Tác giả: Nam Hương Tử

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10: Đệ thập chương

Mạc Tích Thì

Tác giả: Bích Dao

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 30: Phiên ngoại

Lương Chúc Tân Truyền

Tác giả: Tiêm Chỉ Giáp

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11

Tỏa Ái

Tác giả: Lăng Tử Minh

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 65: Phiên ngoại – Cái gọi là hạnh phúc

Tình Yêu Ngọt Ngào Như Chiếc Bánh

Tác giả: Phi Bôn Đích Tiểu Oa Ngưu

Thể loại: Võng Du, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 32

Uy, Tiềm Trứ Ba

Tác giả: Ngã đích tiểu Q

Thể loại: Võng Du, Đam Mỹ, Hài Hước,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 36

Ultraman Và Tiểu Quái Thú

Tác giả: A Thụy

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 34: Phiên ngoại 2

Lục Tường Vi

Tác giả: Nhĩ Duy Hoa

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 18: Tình nồng như hoa

Liễm Mi

Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11: Ngoại truyện

Lam Điền Nhật Noãn Ngọc Sinh Yên

Tác giả: Luyến Tố Bạch

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 47

Khuynh Tâm

Tác giả: Unknown

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 30: Kết thúc

Tôi Là Con Cún Nhỏ Của Cậu

Tác giả: Băng Mị

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Hồ Sơ Chuyện Lạ

Tác giả: Hồng Y Quả

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 23: Ngoại truyện 3

Hoàng Thượng Dụ Dỗ Thị Vệ

Tác giả: Vạn Ngữ

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10-3

Giường Đôi Màu Tím

Tác giả: Điệp Chi Linh

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 48

Tết Thiếu Nhi Của Sơ Tam Và Lục Nhất

Tác giả: Xà Hạt Điểm Điểm

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 38

Tê Tức Chi Lục

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 26: Phiên ngoại 5

Tang Thụ Nương Nương

Tác giả: Ngân Sắc Huy Chương

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Thanh Phong Từ Lai

Tác giả: Ngũ Quân

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 43

Tân Lang, Ái

Tác giả: Thu Chí Thủy

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương

Nam Chính Là Một Bức Họa

Tác giả: Cáp Tô Lạp

Thể loại: Huyền Huyễn, Linh Dị, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 3 - Chương 8

Định Lý Pitago

Tác giả: Tử Mạch

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 14

Tử Linh Đảo

Tác giả: Băng Long

Thể loại: Huyền Huyễn, Linh Dị, Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 12

Tiểu Diện Than (Tiệm Mì Nhỏ)

Tác giả: Quái Đạo Hồng Đấu Bồng

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 28

[Thi Văn Lục] Thi Quỷ

Tác giả: Từ Cảnh Niên

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Trinh Thám,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 40: Vĩ thanh

Thuần Khiết Chi Tử

Tác giả: Phong Lộng

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 7

Yêu Anh Cảnh Sát Bá Đạo

Tác giả: Apple

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11: Vĩ thanh

Đối Diện Tương Tư

Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 33

Tử Dạ Tình Triền

Tác giả: Dục Hiểu

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 117: Phiên ngoại 4

Yêu Tôi Xin Hãy Nói

Tác giả: Thất Nguyệt Thịnh Hạ

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 49

Hồ Ly Hồ Đồ

Tác giả: Mê Dương

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 12: Phiên ngoại

Tù Binh Của Lão Đại

Tác giả: Chuế Mộng

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 42

Truy Ái Tiểu Tình Nhân

Tác giả: Vi Hân

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11: Vĩ thanh

[Đồng Nhân Harry Potter] Bảo Hộ

Tác giả: Rất nhiều hạt mè

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 61

Father (Phụ)

Tác giả: Đồi

Thể loại: Khoa Huyễn, Đam Mỹ, Xuyên Không,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 81: Ngoại truyện: Cổ tích

[Đồng Nhân Harry Potter] Điểm Cong Của Lịch Sử

Tác giả: Tuyết Vực Liên Hoa

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

[Đồng Nhân Harry Potter] HP Chi Xin Hỏi Malfoy

Tác giả: j112233

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 30: Phiên ngoại 4

Trường Thối Thúc Thúc

Tác giả: Mạn Mạn Hà Kỳ Đa

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 19: Phiên ngoại

Vợ Mới Của Bố Ở Nhà Đối Diện

Tác giả: Đỗ Tử Đằng

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 53

Thương Bạch, Hữu Thanh

Tác giả: Bát Thập Nhất Huyền

Thể loại: Đam Mỹ, Đoản Văn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 9

Thiên Sứ Đích Mỉm Cười

Tác giả: Tiểu Lâu

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 37

Động Cơ Giết Người

Tác giả: Mục Khanh Y

Thể loại: Đam Mỹ, Trinh Thám,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 33: Kết cục

Nhặt Được Đại Thúc

Tác giả: Si Nhân Mộng

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 80: Phiên Ngoại – 13

Cuộc Đối Đầu Đỉnh Cao Của Tra Công Và Tra Công

Tác giả: A Ngốc

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 4 - Chương 10

Bạn Trai Là Thụ Sue Thì Phải Làm Sao?! Đá Thôi!

Tác giả: Sơn u Quân

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 17

Viễn Khê

Tác giả: Neleta

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 146: Phiên ngoại : sinh hoạt hạnh phúc (12)

Sửu Thúc

Tác giả: Mặc Hắc Hoa

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 96

Dạ Sắc Biên Duyên

Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 7 - Chương 5

Yêu Nghiệt Cười Một Cái Cho Gia

Tác giả: Niết U Thủy

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 56: Phiên ngoại 4

Yêu Ở Hamo

Tác giả: Cận Sắc Ivy

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 23: Phiên ngoại 2: Thô bạo và dịu dàng

Bạch Hắc Bạch

Tác giả: Hàn Y

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10: Bạch Hắc Bạch chi Hắc Bạch [4]

[Vampire Knight Đồng Nhân] His Eyes

Tác giả: Romance

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 17

Vân Sắc

Tác giả: Lục Uyển Cúc

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 21

[Bóng Tối Ngăn Trở Hệ Liệt] Dục Hải

Tác giả: Triệt Dạ Lưu Hương

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Đêm Đêm Kinh Hồn

Tác giả: Phi Ngư FY

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ, Hài Hước, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 28

Điềm Mật Anh Túc

Tác giả: Mê Dương

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 13: Phần đặc biệt

[YunJae - BinJae] Đắng Cay

Tác giả: Rồng

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 63

Vi Nhân Sư Biểu

Tác giả: Thiếu Niên Tình Hoài Tổng Thị Thi, Hoàng Qua

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 21

Động Vật Máu Lạnh

Tác giả: Tuyết An

Thể loại: Đam Mỹ, Trinh Thám,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 19: Một cây hoa quỳnh

Đi Đâu Về Đâu

Tác giả: Yêu Chu

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 64: Từ Góc Nhìn Khác – Nanh Sói

Địa Hạ Phách Mại Sở

Tác giả: Điển Y

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 2 - Chương 10

Trùng Sinh Duyên

Tác giả: Phượng Sơ Minh

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 39: Hạnh phúc kiếp này

Phỉ Hoạn Tương Tư

Tác giả: Phiên Qua Tiểu Lung Bao

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 24: Phiên ngoại

Nịnh Mông Tình Nhân

Tác giả: KSEN

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược, Sủng,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 37

Number 9

Tác giả: Live

Thể loại: Khoa Huyễn, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 22: Vĩ thanh

Vô Hữu Khả Cập

Tác giả: Đan huyền

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 36: Ngày

1976

Tác giả: A Xá

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 30

Xí Thần

Tác giả: Quốc Sản Thô Lương

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Đoản Văn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 17

Yêu Là Tập Kích Bất Ngờ

Tác giả: Ái thị đột tập

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Yêu Cậu Quản Gia Đẹp Trai

Tác giả: Apple

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11: Kết thúc

Nhất Thụ Nhân Sinh

Tác giả: Priest

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 44: Cuộc đời

Hào Môn Diệm (Tục)

Tác giả: Hiểu Xuân

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 23: Phiên ngoại thứ ba

Hào Môn Diệm

Tác giả: Hiểu Xuân

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 53: Phiên Ngoại – Special From Xung Động

Hải Đường Nở Rộ Nơi Biển Sâu

Tác giả: Oa Qua Oa

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 8

Vườn Trường Bạo Quân

Tác giả: Hương Phẩm Tử Hồ

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 13: Phiên ngoại 02

Tiết Tử Hiên

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018