Truyện cùng thể loại

Thể loại Đam Mỹ

Bé Con Thân Ái

Tác giả: Quỷ Sửu

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 106: Lời editor

Ma Giới Thiên Sứ

Tác giả: Bùi Lễ

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11

Nhất Kiến Chung Tình - Bạch Cốt Tinh

Tác giả: Bạch Cốt Tinh

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng, Đoản Văn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 18

Vũ Nam

Tác giả: Phao Phao Tuyết Nhi

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10-3: Ngoại truyện: Bên nhau

Tiểu Thần Tiên Hệ Liệt

Tác giả: Lữ Thiên Dật

Thể loại: Đô Thị, Huyền Huyễn, Sắc, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 111

Phi Thường Quan Hệ

Tác giả: Bắc Nam

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 46: Phiên ngoại

Hai Mặt

Tác giả: Cỏ Xanh

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 21: Phiên ngoại

Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành

Tác giả: Thất Dạ Vong Tình

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 149

Sửu Khất Mị Dược

Tác giả: Lăng Báo Tư

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Chính Là Chờ Em Nói Yêu Anh

Tác giả: Shantran

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 76: Phiên ngoại 4

Ai Nói Nam Nhân Không Thể Làm [Mẹ]?

Tác giả: Tiêu Lâm

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 24: Vĩ thanh

Ba Chúng Ta

Tác giả: ChanBaek, KaiDo, KrisLay

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 60: Câu chuyện không hồi kết

Yên Vũ Nguyệt Sắc

Tác giả: Bích Thuỷ Tiên Âm

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 59

Vũ Lâm Lâm

Tác giả: Diệp Hoa

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại, Sủng,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 60

Vũ Lăng Xuân

Tác giả: Thụy Giả

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 8-3: Hoàn

Yên Hoa Tuyết

Tác giả: Nhược Thủy

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 20

Yêu Điên Cuồng

Tác giả: Úc Tạp Đức

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 22

Scandal Hàng Đầu

Tác giả: Bạch Giới Tử

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 55

Yêu Chiều

Tác giả: Yêu Chiều

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 27: Ngoại truyện 2

Chính Là Em

Tác giả: Thủ Đã Nhục Viên

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Ngọc Vô Hà

Tác giả: Trần Sắc

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 29

Ngọc Toái Cung Khuynh

Tác giả: Thiên Nhai Khách

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 30

Lão Bản

Tác giả: Lâm Bội

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 2 - Chương 33

Người Giữ Tháp

Tác giả: Giang Đình

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 14

[Tầm Tâm Hệ Liệt] – Bộ 2 – Ngoại Hỏa Tự Phần

Tác giả: Lăng Báo Tư

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Ngày Bình Thường Của Nam Thần Và Mèo

Tác giả: Thiên Bình Tọa

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 39

Ngạo Kiều Dữ Thiên Kiến

Tác giả: Mê Dương

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10: Vĩ thanh

Khế Tử

Tác giả: Dịch Tu La

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 3 - Chương 138: Phiên ngoại – Hằng ngày*

Xiềng Xích Yêu Thương

Tác giả: Ngụy A Ương

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 48: Phiên ngoại 2

Toàn Bộ Đều Thua

Tác giả: Quỷ Sửu

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 25: Hoàn

Sỏa Tử

Tác giả: Quỷ Sửu

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 19: Phiên ngoại : Đoạn là nam nhân tốt

Vân Hách Liên Thiên

Tác giả: Ly Chi Nhược Tố

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 54: Viên mãn

Hậu Đình Hoa

Tác giả: Vạn Sắc

Thể loại: Huyền Huyễn, Sắc, Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 24: Kết cục

Chạy Trốn (Đào Chi Yêu Yêu)

Tác giả: Chung Hiểu Sinh

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 3 - Chương 66: Phiên ngoại 2

Chấp Niệm - Thiệu Ly

Tác giả: Thiệu Ly

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 107: Phiên ngoại 2

Cha Của Con Tôi Là Cá Heo

Tác giả: Gia Ngữ

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 77: Phiên ngoại hai

Chàng Trai Vượt Thời Gian

Tác giả: Chung Hiểu Sinh

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 6

Chim Hoàng Yến Bị Quản Hư

Tác giả: Sơ Hòa 初禾

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 19

Cậu Ấy Là Chi Lý Đại Nhân 2

Tác giả: Angelina

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 110: Bên cạnh tớ

Nam Thành Gió Nổi

Tác giả: Thu Ký Bạch

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 5 - Chương 25

Mèo Trắng Cùng Số Ghi Chép

Tác giả: Nguyệt Bán Đinh

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng, Đoản Văn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 19

Hấp Dẫn Nơi Đầu Mũi

Tác giả: Tiểu Tô Nhụ, Tô Uẩn Chi

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 26: Phiên ngoại 2

Phượng Vu Cửu Thiên

Tác giả: Phong Lộng

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 18 - Chương 8

Phong Khởi Đích Nhật Tử

Tác giả: Mãn Tọa Y Hoa Thắng Tuyết

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 60

Phù Sinh Mộng Chi Tịch Tuyệt

Tác giả: Trần Ấn, Thiên Thương

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 14

Phượng Hậu

Tác giả: Tĩnh Ngôn

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 31

Phượng Hoàng, Gà Tây

Tác giả: Cô Độc Đích Phong

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 29

Phượng Hoàng Kiếp

Tác giả: Oan Hồn Giáp

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 16: Kết cục

Qua Cửa

Tác giả: Priest

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 3 - Chương 72: Ngoại truyện 3

Hoạt Thụ Tội

Tác giả: Ngư Hương Nhục Ti

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 20

Tra Công Biến Miêu Ký

Tác giả: Tô Lam Y

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 46

Phương Bắc Của Tôi

Tác giả: Quá Mẫn Quý Tiết, Mùa Dị Ứng

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 56

Hung Thần

Tác giả: Liễu Mãn Pha

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 3 - Chương 92: Tương lai – Kỳ cuối

Nhất Diệp Chướng Mục

Tác giả: Mi Vu Nữ

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 70

Nhất Dạ Tình Thụy Đáo Tân Lão Bản

Tác giả: Hắc Bạch Kiếm Yêu

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 33

Nhất Kiến Chung Tình - Duy Na Tư

Tác giả: Duy Na Tư

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 71: Phiên ngoại [5]

Trúc Mã Trục Mã

Tác giả: Cửu Nguyệt Đích Miên Bị

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 34

Tiểu Bạch Liên, Đại Thần Thương Em!

Tác giả: Tiếu Mị Mị

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 41: Phiên ngoại 04

Quỷ Súc Hung Mãnh

Tác giả: Dương Nhục Tiện Đương

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 14: [Tan nát rồi]

Thu Phong Sinh Vị Thủy

Tác giả: Tiếu Mị Mị

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 42: Phiên ngoại

Sama, Cầu Tiếp Kịch!

Tác giả: Tiếu Mị Mị

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 22: Phiên ngoại chi nam thần

Nhất Tiếu Thiên Hạ Túy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 20: Kết thúc

Miêu Tâm Nan Trắc

Tác giả: Nhất Mộng Tiêu Sắt

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10: Phiên ngoại 2

Hổ Lang Truyền Thuyết

Tác giả: Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 162

Trong Thang Máy Có Quỷ

Tác giả: Mông Diện Tiểu Phiên Gia

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 7

Đoạ Tiên

Tác giả: Vô Xạ

Thể loại: Huyền Huyễn, Linh Dị, Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 4 - Chương 82

Sát Thanh

Tác giả: K.GREEN

Thể loại: Đam Mỹ, Trinh Thám,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 71: Till the end of the line (đại kết cục)

Vương Tử Kỵ Sĩ

Tác giả: Dục Hiểu

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Sủng,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 106

Lão Thấp Của Tôi

Tác giả: Liên Lạc

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Dị Năng,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 97: Hậu ký

Liễm Âm Vấn Tình

Tác giả: Ảm Dạ Nguyệt

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 19

Lễ Tình Nhân Đáng Sợ

Tác giả: Hàn Nguyệt

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 30

Như Quả Tái Hồi Đáo Tòng Tiền

Tác giả: Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 49

Lão Cha

Tác giả: Nhã Sinh

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 20: Song tâm - Lục

Lặng Lẽ Thích Anh

Tác giả: Một Cốc Sundae Thật Là Quý Giá

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 13: Ngoại truyện 3

Lang Hổ Chi Niên

Tác giả: Ngụy Tiểu Ngũ

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 90: Kết thúc

Kỳ Hạn Thưởng Thức

Tác giả: Triệu Vinh

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 22: Phiên ngoại 2: Hỏi đáp

Kiều Hạ Xuân Ba Lục

Tác giả: Thanh Tĩnh

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 13: Vĩ thanh

Đương Cẩu Ái Thượng Miêu

Tác giả: Vainy

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 26

Khiêu Khích Bên Người

Tác giả: Công Phu Bao Tử

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 43

Huyết Sắc Chi Nguyệt

Tác giả: Trọng Ân

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 27

Tình Địch Chúng Ta Làm Bạn Đi

Tác giả: Bán Dạ Sâm Lâm

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 64

Thác Vị

Tác giả: Yêu Mệ

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 34: Kết thúc

Nhất Thống Thiên Hạ

Tác giả: Vụ Dung

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 24

Học Viện Quỷ Dị

Tác giả: Mộc Li

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10: Mang tình yêu đi chết

Nhưng Mà Ta Rất Ôn Nhu

Tác giả: Nhất Mai Xoa Cụ

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11

Tiểu Minh Tinh

Tác giả: Tô Đặc

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 37

Thiếu Gia Và Con Gấu

Tác giả: Mạc Mạc Vô Văn

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 18-2: Rất hạnh phúc (2)

Đại Thúc Phải Gả

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 152: Đại kết cục p2 (Hoàn)

Quan Kỳ Bất Ngữ

Tác giả: Tô Đặc

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 25

Về Tình Yêu Chúng Ta Hiểu Quá Ít

Tác giả: 小小艾

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 20

Vong Ưu

Tác giả: Cô Quang Tàn Chiếu

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11: Phiên ngoại

Xà Quân

Tác giả: Youko

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 73: Phiên ngoại: Xà Tinh

Yêu Nghiệt Hoành Sinh

Tác giả: Tô Đặc

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 42: Hoàn

Vu Sắc Mỹ Túy

Tác giả: Hỏa Ly

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 241: Phiên ngoại 4: Quay về

Mua Bán (Mãi Mại)

Tác giả: Lăng Báo Tư

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 2 - Chương 10

Buông Tay

Tác giả: Thụy Giả

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Bươm Bướm

Tác giả: Anh Bích

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 33: Giao nắm ước định

Bóng Lưng Nhạt Nhòa

Tác giả: Hoặc Trạc Trạc

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 33: Quen biết rồi hiểu nhau

Bỏ Trốn Đến Vũ Trụ

Tác giả: Kiệt Khắc Hồ Tiêu

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 2 - Chương 19

Bình Đạm Sinh Hoạt

Tác giả: Lam Xuyên

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 68: Phiên ngoại: Tiểu kịch

Biệt Thái Nhập Hí

Tác giả: Từ Cùng Mặc Tẫn

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 32

Bỉ Ngạn Yên Hoa

Tác giả: Tứ Chích Cước

Thể loại: Đô Thị, Sắc, Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 52: Phiên ngoại

Bị Một Nam Quỷ Theo Dõi Làm Sao Giờ

Tác giả: Mạc Như Quy

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 85

Bí Mật Không Thể Nói

Tác giả: Kim Tại Dạ

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 9: Mùa hạ

Bệnh Khí Mười Năm

Tác giả: Hiểu thái gia

Thể loại: Đam Mỹ, Sủng,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 33

Bất Tố Ly Thương

Tác giả: Thập Nhị Niệm

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 84

Hắc Ám Chi Bạn

Tác giả: Fox

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 21: Vĩ thanh

Bất Uổng Thử Sinh

Tác giả: Hải Trung Nhất Chủ

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 22

Ảnh Đế VS Ảnh Đế

Tác giả: Tiểu Mật

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 45: Tiểu phiên ngoại 2

Anh Là Bài Ca Trong Trái Tim Em

Tác giả: Thảo Thảo

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 30: Hạnh phúc

Báo Ân

Tác giả: Lương Ảnh

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 40: Phiên ngoại: Trong truyền thuyết

Trùng Sinh Vị Lai Chi Quân Tẩu

Tác giả: Thập Nhị

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Trọng Sinh,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 2 - Chương 78

Bad Boy

Tác giả: A Triệt

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 13

Bảng Luyến

Tác giả: Hỏa Lạp Tử

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11

Bánh Trung Thu Nhân Thịt, Bánh Thuận Tử

Tác giả: Hoài Dực

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Ảnh Quỷ

Tác giả: Kim Hổ Tiên Sâm

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 14: Phiên ngoại : Tường Dương Lan

Âm Hôn

Tác giả: Thức Vi Hà Thải

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 41: Phiên Ngoại 2

Ám Ảnh Chi Ma Luyến

Tác giả: Thanh Vũ U Vũ

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 33

Anh Bạn, Cậu Nghe Nói Về Khổ Qua Chưa

Tác giả: Hoa Khúc Đạo Bán

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 20

Âm Thân

Tác giả: 阴亲

Thể loại: Linh Dị, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 8: Âm thân

Âm Hồn Khúc

Tác giả: Hi Lộ Phù Tư Chiến Kí

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 12: Vĩ thanh

Ái Vô Cấm Kỵ

Tác giả: Lữ Hi Thần

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Hài Hước, Sủng,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 45: Yêu không kiêng kỵ 45

Ái Tình, Vi Huân Trung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Ái Tình, Uấn Nhưỡng Trung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Yêu Phải Một Con Mèo

Tác giả: Lâm Tử tự

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ, Sủng,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11

Ái Tình, Phát Thiêu Trung

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10-2

Ái Dục Thành Thị Chi Tâm Ý

Tác giả: Trinh Dĩnh

Thể loại: Đam Mỹ, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 20

Ái Dục Phục Tùng

Tác giả: Thập Cửu Khiêm Hòa

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Sủng,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 36

Ác Ma Song Bào Thai

Tác giả: Lam Vũ灆 舞

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 68: Phiên Ngoại 2: Ám Vũ X Đại Thúc

A Trạch Cơ Tình Liên Manh

Tác giả: Hồng Y Quả

Thể loại: Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 14: Xem cậu trốn chỗ nào

Không Gian

Tác giả: Khuyết Dưỡng Kim Ngư

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 83: Phiên ngoại năm

7 Ngày – Thất thiên

Tác giả: CXS

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 7: Ngày thứ bảy

Tộc Long Huyết

Tác giả: Thủy Thiên Thừa

Thể loại: Đam Mỹ, Mạt Thế,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 23

Ngươi Rốt Cục Đến Tự Thú

Tác giả: Trương Mê Kinh

Thể loại: Đô Thị, Đam Mỹ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 65

Ngồi Yên, Tôi Tự

Tác giả: Trì Đại Tối Cường

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Hài Hước,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 37