Truyện cùng thể loại

Thể loại Cung Đấu

Vũ Lâm Lâm

Tác giả: Diệp Hoa

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại, Sủng,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 60

Yên Hoa Tuyết

Tác giả: Nhược Thủy

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 20

Ngọc Toái Cung Khuynh

Tác giả: Thiên Nhai Khách

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 30

Hậu Đình Hoa

Tác giả: Vạn Sắc

Thể loại: Huyền Huyễn, Sắc, Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 24: Kết cục

Cầu Nữ

Tác giả: Triệu Hi Chi

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 68: Đèn như ban ngày

Đoạ Tiên

Tác giả: Vô Xạ

Thể loại: Huyền Huyễn, Linh Dị, Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 4 - Chương 82

Ái Như Xuân Phong

Tác giả: Mưa Khinh Trần

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Tử Mệ

Tác giả: Việt Ly

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 26

Yên Tri Phi Hồ

Tác giả: Phiền Lạc

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Túc Mệnh

Tác giả: pingu Phạm Hải

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 19

Vương Gia Nói Một Câu

Tác giả: Liên Cảnh

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 13: Phiên ngoại

Vô Năng Vi Phượng

Tác giả: Nguyệt Danh

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 40

Tiêu Tương Thủy Sắc

Tác giả: Neleta

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 67: Phiên ngoại 8 – Ghen

Tiểu Phì Thu Chủ Luôn Muốn Ăn Ta

Tác giả: Nhu Nhu A

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Điền Văn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 68

U Lan Lộ

Tác giả: Hiên Viên Hoa Tế

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 57: Kết cục

Uy Vũ Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 9

Ứng Công Án

Tác giả: Tiêu

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Hài Hước, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 12: Thăm lăng lục P2

Tương Quân Phối

Tác giả: Tiếu Tiếu Dương

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 32

Hậu Cung Kế

Tác giả: Lý Hảo

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 163: Kiếp sau

Hồng Phúc Dao

Tác giả: Neleta

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 41: Phiên ngoại chi Hồng phúc dao

Lâm Giang Tiên

Tác giả: Sắc Như Không

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 2 - Chương 46

Cung Phi Thượng Vị Ký

Tác giả: Như Ngư Hoa Lạc

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 183

Thuỳ Dữ Đồng Tiếu

Tác giả: Đạm Mặc Thanh Hành

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 49

Tịch Chiếu Huề Phương Điện

Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 51

Tuyệt Sắc Quốc Sư

Tác giả: Mê Dương

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 14-2: Đặc điển Hạ

Bạch Vũ Một Thạch Lăng

Tác giả: arams

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 56

Bạo Quân – Tế Miễu

Tác giả: Tế Miễu

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 104

Khuynh Quốc Anh Hùng

Tác giả: Tinh Bảo Nhi

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 22

Khuynh Tàn Địa Tẫn

Tác giả: Hạ Nguyệt

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Cung Đấu,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 40: Hoàn chính văn

Tướng Quân Ghẹo Quốc Cữu

Tác giả: Tiêu Diêu Hầu

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Yên Thuỷ Hàn

Tác giả: Nhược Thuỷ

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 16

Một Tay Che Trời

Tác giả: Lạc Hoa Mãn Giá

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 20: Phiên ngoại

Ái Khanh! Trẫm Thất Tình Rồi!

Tác giả: Vân Thượng Gia Tử

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 12

Anh Đào Truyện

Tác giả: Xạ Hương Oán Đậu

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 49

Bảo Bối! Lại Đây

Tác giả: Tiểu Linh Dương

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 21: Phiên ngoại

Thập Đại Khốc Hình

Tác giả: Tiểu Chu 123

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 18

Thần Y Cùng Vương Gia

Tác giả: fujixxmu

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 21

Thả Tuý Phi Thương

Tác giả: Nguyệt Bội Hoàn

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Ngu Quân Như Núi

Tác giả: Thập Thế

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 58: Phiên ngoại

Tình Toả Thâm Cung

Tác giả: Khuyết Danh

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 22

Vấn Tình

Tác giả: Duật Kiều

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Vô Diêm Nam Tình Sự

Tác giả: Hữu Hạ

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 67

Ngắm Một Trời Xuân

Tác giả: Tiêu

Thể loại: Ngôn Tình, Đam Mỹ, Bách Hợp, Cung Đấu, Hài Hước,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 12

Na Thì Hậu Hoa Khai

Tác giả: Đào Yêu

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 18

Thanh Phong Ôm Lấy Hải Đường

Tác giả: Mỹ Bảo

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Hài Hước, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 93

Hoa Sen Nước Chảy

Tác giả: Nạp Lan

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Nịnh Thần

Tác giả: Địch Khôi

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Cung Đấu,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 100

Ảm Dạ Ly Du

Tác giả: Thủy Thiên Nhất Sắc

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Cung Đấu,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 126

Hoàng Tộc Bại Hoại

Tác giả: Hôi Hồ

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 68

Đế Đài Xuân

Tác giả: Phong Duy

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 36

Truy Trục

Tác giả: Phong Lộng

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 29

Hệ Thống Sủng Phi

Tác giả: Chu Nữ

Thể loại: Ngôn Tình, Khoa Huyễn, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 107

Hoàng Hậu Lưu Hắc Bàn

Tác giả: Giáo Ưởng

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 79: Thái tử

Tù Phi Tà Vương

Tác giả: Tuyết Nhạn

Thể loại: Xuyên Không, Cung Đấu,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 346: Ngoại truyện 7

Tẩm Quân

Tác giả: Nguyệt Sinh

Thể loại: Ngôn Tình, Sắc, Cung Đấu, Nữ Cường, Cổ Đại

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 109: Chương kết

Nguyên Hi Kỷ

Tác giả: Diệp Tiếu

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Nữ Cường, Cổ Đại, Ngược

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 8

Một Năm Thiên Hạ

Tác giả: Hoàng Anh

Thể loại: Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 50: Đấu rượu

Phi Thường Hoàn Mỹ

Tác giả: Cố Phán Nhi An Nhiên

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 92

Hoa Nhỏ

Tác giả: Lục Ngấn

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 12: Phiên ngoại 3

Phụng Vũ Cửu Thiên

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Kiếm Hiệp, Cung Đấu,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 21: Người ẩn hình

Đế Hoàng Phi

Tác giả: Hoại Phi Vãn Vãn

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 83: Nhận xét (2)

Họa Đường Xuân

Tác giả: Neleta

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 73

Phượng Phi Ly

Tác giả: Phong Duy

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 12

Công Chúa Cầu Thân

Tác giả: Tiên Chanh

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu, Hài Hước, Cổ Đại

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 49

Xí Đồ Tiện Nhân

Tác giả: Thương Tố Hoa

Thể loại: Trọng Sinh, Cung Đấu, Gia Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 58

Nghìn Kế Tương Tư

Tác giả: Trang Trang

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 23: Tương tư mưu

Vương Phi Tái Sinh

Tác giả: Vu Linh

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cung Đấu,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10: Vĩ thanh

Hoàng Qua

Tác giả: Minh Nguyệt Đang

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 45: Ngoại truyện

Chiết Tẫn Xuân Phong

Tác giả: Thị Kim

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Gia Đấu,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 78: Ngoại truyện

Duyên Hề

Tác giả: Hề Lệ Sa

Thể loại: Xuyên Không, Cung Đấu,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 99: End

Y Thánh Nương Tử

Tác giả: Hoa Tuyết Tử & Băng Nhi

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cung Đấu,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 30

Nghề Làm Phi

Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh

Thể loại: Xuyên Không, Cung Đấu,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 29

Cửu Dung

Tác giả: Hoài Châm Công Chúa

Thể loại: Cung Đấu,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 5 - Chương 41: Kết thúc

Vi Thần Có Tội

Tác giả: Tùy Vũ Nhi An

Thể loại: Cung Đấu, Hài Hước,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 7: Kết thúc

Phò Mã Gian Manh

Tác giả: Hoa Nhật Phi

Thể loại: Lịch Sử, Cung Đấu,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 64

Nữ Cầm Đồ Của Ác Hoàng Tử

Tác giả: Hạ Vũ

Thể loại: Ngôn Tình, Lịch Sử, Cung Đấu,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 24

Blog mới đăng

Mạng xã hội

Close