Thể loại Cổ Đại

Ma Giới Thiên Sứ

Tác giả: Bùi Lễ

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11

Vũ Lâm Lâm

Tác giả: Diệp Hoa

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại, Sủng,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 60

Vũ Lăng Xuân

Tác giả: Thụy Giả

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 8-3: Hoàn

Yên Hoa Tuyết

Tác giả: Nhược Thủy

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 20

Ngọc Toái Cung Khuynh

Tác giả: Thiên Nhai Khách

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 30

Hậu Đình Hoa

Tác giả: Vạn Sắc

Thể loại: Huyền Huyễn, Sắc, Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 24: Kết cục

1/2 Ngự Miêu

Tác giả: Bạch Thái

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 60: Đại kết cục

Cầu Nữ

Tác giả: Triệu Hi Chi

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 68: Đèn như ban ngày

Chân Mệnh Hoàng Hậu

Tác giả: Đậu Đậu Ma Ma

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 128: Ngoại truyện (HE)

Phù Sinh Mộng Chi Tịch Tuyệt

Tác giả: Trần Ấn, Thiên Thương

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 14

Tình Phi Đắc Ý

Tác giả: Hạ Quảng Hàn

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 86: Bắt đầu ngọt ngào (2)

Phượng Hậu

Tác giả: Tĩnh Ngôn

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 31

Hoạt Thụ Tội

Tác giả: Ngư Hương Nhục Ti

Thể loại: Kiếm Hiệp, Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 20

Vì Chàng Từng Phụ Ta

Tác giả: Chạng Vạng

Thể loại: Xuyên Không, Cổ Đại, Sủng,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 62: Ngoại truyện

Ngân Điêu Nữ

Tác giả: Hoa Nhi

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11: Kết thúc

Nhất Tiếu Thiên Hạ Túy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 20: Kết thúc

Tình Yêu Đan Xen

Tác giả: Chu Lôi

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Phúc Tấn Bị Bệnh

Tác giả: Vu Linh

Thể loại: Ngôn Tình, Hài Hước, Cổ Đại, Sủng,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Tái Thế Làm Phi

Tác giả: Tổng Công Đại Nhân

Thể loại: Ngôn Tình, Trọng Sinh, Cổ Đại, Sủng,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 53

Đoạ Tiên

Tác giả: Vô Xạ

Thể loại: Huyền Huyễn, Linh Dị, Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 4 - Chương 82

Liễm Âm Vấn Tình

Tác giả: Ảm Dạ Nguyệt

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 19

Làm Dâu Nhà Phú Ông

Tác giả: Lan Rùa

Thể loại: Ngôn Tình, Đông Phương, Cổ Đại, Khác,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 96: Ngoại truyện

Lão Cha

Tác giả: Nhã Sinh

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 20: Song tâm - Lục

Kiều Hạ Xuân Ba Lục

Tác giả: Thanh Tĩnh

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 13: Vĩ thanh

Nhưng Mà Ta Rất Ôn Nhu

Tác giả: Nhất Mai Xoa Cụ

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Sủng,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11

Đoạt Đích

Tác giả: Lan Quế

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Nữ Phụ,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 19

Âm Tào Địa Phủ

Tác giả: Nhược Nhược Dao

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 2 - Chương 60

Bất Tố Ly Thương

Tác giả: Thập Nhị Niệm

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 84

Thi Quan Kinh Niên

Tác giả: Thác Ẩn

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 35: Kết cục

Bảng Luyến

Tác giả: Hỏa Lạp Tử

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11

Nữ Y Về Thời Loạn

Tác giả: Triệu Dân

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 111

Tiểu Noãn Đông

Tác giả: Hắc Khiết Minh

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 2 - Chương 43: END

Năm Tháng Ấp Ủ Tình Nồng

Tác giả: Mạch Nha

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 51: Ngoại truyện 1

7 Ngày – Thất thiên

Tác giả: CXS

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 7: Ngày thứ bảy

Bỏ Ta Còn Ai

Tác giả: Nam Lâu Họa Giác

Thể loại: Ngôn Tình, Gia Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 112: Ra biển

Giang Đông Song Bích

Tác giả: Phi Thiên Dạ Tường

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 40: Ngoại truyện 2

Hoàng Hậu Của Trẫm

Tác giả: Văn Thư Mặc

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 43: Kết thúc

Công Giá

Tác giả: Lạc Băng Lăng

Thể loại: Đam Mỹ, Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 94: Phiên ngoại 5

Bi Thiên

Tác giả: Thước

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 29: Phiên ngoại 4 : Lưng ngựa

Úc Nhiễm Trần

Tác giả: Tần Tử Độc Sư

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 7 - Chương 3

Thất Dạ Sủng Cơ

Tác giả: Vô Ý Bảo Bảo

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 129

Lạc Vương Phi

Tác giả: Mạn Diệu Du Li

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Nữ Cường, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 128-5

Thân Thân Ngô Hoàng

Tác giả: Tiểu Hắc Tử _ 小黑仔.

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11

Lục Tử Hề

Tác giả: Hoàng Ninh

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 33: [Chương kết] Làm bạn

Xuân Đình Tử Mạn Sinh

Tác giả: Linh Tư

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 25: Phiên ngoại: Phù sinh lý

Vĩnh Dạ

Tác giả: Trang Trang

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 62: Ngoại truyện 6: An Tiểu Tứ

Thiên Nhai Lộ Vi Ương

Tác giả: Thủy Gian Bố Oa Oa

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10: Kết

An Sinh

Tác giả: Lục Lục Thuận

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 31: Kết thúc (HOÀN)

Thực Định Chung Thân

Tác giả: Xuyên Bạch

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 26

Thâm Tỉnh Băng

Tác giả: Thương Bạch Bần Huyết

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 77: Phiên ngoại

Giang Sơn Tác Giá

Tác giả: Kim Đao Đao Đao Đao

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 9

Hoàng Thượng Uy Vũ!

Tác giả: Kim Đao Đao Đao Đao

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Cổ Đại, Đoản Văn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 17

Mua Nam Thê

Tác giả: LÃO MIÊU

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 116: Phiên ngoại :Hậu hôn

Cầu Hoàng

Tác giả: Lãnh Mị

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 13

Nhãn Ba Hoành

Tác giả: Khốn Ỷ Nguy Lâu

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 32

Tiếu Xuân Phong – Giản giới

Tác giả: Thủy Tình Quang (水晴光)

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 15

Trường Mệnh Nữ

Tác giả: Hắc Nhan

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Nương Tử Được Cưng Chiều

Tác giả: An Tổ Đề

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Sủng,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 20

Giang Nam

Tác giả: Mạt Hồi

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 24: Pn2: Tùy dã

Túy Tỉnh Mại Thân

Tác giả: Nga Phi

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 42: Pn2 – trà lễ

Tử Mệ

Tác giả: Việt Ly

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 26

Yên Tri Phi Hồ

Tác giả: Phiền Lạc

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Tự Thủy Nhu Tình

Tác giả: Chức Vân

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11

Quyền Thiên Dị

Tác giả: Live

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 21: Vĩ Thanh

Quỳnh Châu Toái Viên

Tác giả: Thiên Phàm Vũ Điệu

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 60

Túy Hóa Ấm - Tiêu

Tác giả: Tiêu

Thể loại: Sắc, Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 4: Tiêu hồn cổ

Sát Tương Tư

Tác giả: Trần Tiểu Thái

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 96

Túc Mệnh

Tác giả: pingu Phạm Hải

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 19

Trường Nhạc Công Tử

Tác giả: Băng Trúc

Thể loại: Đam Mỹ, Điền Văn, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11: Vĩ thanh

Yêu Ma Đạo

Tác giả: Mặc Kỳ Lân

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 332: Pn24

Tiểu Lâu Thính Vũ

Tác giả: Thập Thế

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11: Phiên ngoại

Vương Gia Nói Một Câu

Tác giả: Liên Cảnh

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 13: Phiên ngoại

Vô Năng Vi Phượng

Tác giả: Nguyệt Danh

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 40

Tiểu Trư Tầm Thân Ký

Tác giả: Dương Giang

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 28: Hạnh phúc

Tiêu Tương Thủy Sắc

Tác giả: Neleta

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 67: Phiên ngoại 8 – Ghen

Tiểu Quai Của Sơn Tặc

Tác giả: Thần Nông Bản Thảo Kinh

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11: Vĩ thanh

Tuyệt Kiếm Lộng Phong

Tác giả: Ma Yên

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 117: Phiên ngoại cuối

Yêu Thô Nhân

Tác giả: Đông Trùng

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 30

Tuyết Táng Chi Ái

Tác giả: Thiên Tuyết Táng Ái

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 23

Tương Tư Thành Cuồng

Tác giả: Khuê Tiểu Hiền

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11: Kết thúc

Yến Diêu Vân

Tác giả: Tiêu Đường Đông Qua

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Đoản Văn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Hồng Ngân

Tác giả: Mạc Doanh

Thể loại: Ngôn Tình, Huyền Huyễn, Cổ Đại, Đoản Văn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 3

Chuyên Sủng Nô Tâm

Tác giả: Tân Kì

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại, Ngược, Sủng,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10-3

Có Vương Gia Mới Dám Lớn Tiếng

Tác giả: Tứ Nguyệt

Thể loại: Ngôn Tình, Xuyên Không, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10-3

Tường Lân Uy Phượng

Tác giả: Nguyệt Bội Hoàn

Thể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11: Vĩ thanh

Nghĩa Phụ Khó Làm

Tác giả: Nhất Đạo Phong

Thể loại: Ngôn Tình, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 24: Kết thúc

Phong Khởi Lan Thành Tẫn Phi Hoa

Tác giả: Phiền Lạc

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 2 - Chương 20

Dâm Thú Chi Quế Hoa

Tác giả: Lãnh Tiếu Đối Đao Phong

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 18: Vĩ thanh

Tự Thử Tinh Thần Phi Tạc Dạ

Tác giả: Tâm Tự Thành Hôi

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Đoản Văn,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 18

Bần Hàn Tức Phụ

Tác giả: Vọng Giang Ảnh

Thể loại: Xuyên Không, Điền Văn, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 110

Tuyệt Sắc Tà Thần

Tác giả: Cát Cát Ái Nhi

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 10

Hí Quân Nhập Hoài

Tác giả: Duật Kiều

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 16

Phúc Khí Thần Bộ

Tác giả: Đọa Thiên

Thể loại: Đam Mỹ, Hài Hước, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11: Kết Thúc

U Lan Lộ

Tác giả: Hiên Viên Hoa Tế

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 57: Kết cục

Uy Vũ Hoàng Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 9

Tuyết Y Công Tử

Tác giả: Xuân Không

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 19

Tuyệt Sắc Tai Tinh

Tác giả: Lăng Báo Tư

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 11

Trọng Sinh Chi Trứ Ma

Tác giả: Thân Đồ Thử Phi

Thể loại: Tiên Hiệp, Đam Mỹ, Trọng Sinh, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 109

Ứng Công Án

Tác giả: Tiêu

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Hài Hước, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 12: Thăm lăng lục P2

Cùng Quân Hoan Hảo

Tác giả: Mặc Hắc Hoa

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 40

Tương Quân Phối

Tác giả: Tiếu Tiếu Dương

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 32

Hải Âu Chi Thương

Tác giả: Tà Linh

Thể loại: Kiếm Hiệp, Đam Mỹ, Cổ Đại, Ngược,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Quyển 2 - Chương 37

Hậu Cung Kế

Tác giả: Lý Hảo

Thể loại: Ngôn Tình, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 163: Kiếp sau

Huề Thủ Thiên Nhai

Tác giả: Dịch Nhân Bắc

Thể loại: Đam Mỹ, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 24

Hồng Phúc Dao

Tác giả: Neleta

Thể loại: Đam Mỹ, Cung Đấu, Cổ Đại,

Ngày cập nhật: 05/04/2018

Chap mới: Chương 41: Phiên ngoại chi Hồng phúc dao