Thể loại Adventure

Phù thủy không phép thuật

Tác giả: Tabata Yuuki

Thể loại: Shounen, Mystery, Comedy, Adventure, Action

Ngày cập nhật: 22/11/2019

Chap mới: Chap 230 raw

Sơn Hải Nghịch Chiến

Tác giả: Khưu Phúc Long

Thể loại: Action, Adventure, Fantasy, Manhua, Supernatural

Ngày cập nhật: 22/11/2019

Chap mới: Chap 156

Đảo Hải Tặc

Tác giả: Eiichiro Oda

Thể loại: Shounen, Comedy, Adventure, Action,

Ngày cập nhật: 22/11/2019

Chap mới: Chap 963 raw

Thần Võ Thiên Tôn

Tác giả: Đang Cập Nhật

Thể loại: Action, Adventure, Manhua, Mystery, Xuyên Không,

Ngày cập nhật: 22/11/2019

Chap mới: Chap 19

Shingeki no Kyojin - Before the fall

Tác giả: Aoki Kotomi, Ichiha, ISAYAMA Hajime

Thể loại: Action, Adventure, Drama, Fantasy, Horror,

Ngày cập nhật: 22/11/2019

Chap mới: Chap 20

Dị Thế Tà Quân

Tác giả: Phong Lăng Thiên Hạ

Thể loại: Adventure , Manhua , Mystery , Supernatural , Truyện Màu ,

Ngày cập nhật: 22/11/2019

Chap mới: Chap 28

Bộ Thiên Ca

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Adventure , Drama , Fantasy , Historical,

Ngày cập nhật: 22/11/2019

Chap mới: Chap 21

Quyền Bá Thiên Hạ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Manhua, Martial Arts, Fantasy, Adventure, Action

Ngày cập nhật: 22/11/2019

Chap mới: Chap 266

Mục Thần Ký

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Action , Adventure , Manhua , Mystery , Supernatural ,

Ngày cập nhật: 22/11/2019

Chap mới: Chap 31

Ngự Thiên Thần Đế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Action , Adventure , Cổ Đại , Mystery , Manhua

Ngày cập nhật: 22/11/2019

Chap mới: Chap 38

Võ Nghịch Cửu Thiên

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Action , Adventure , Mystery , Manhua , Xuyên Không

Ngày cập nhật: 22/11/2019

Chap mới: Chap 67

Thôn Phệ Một Thế Giới Tu Tiên

Tác giả: Đang Cập Nhật

Thể loại: Action, Adventure, Supernatural, Manhua, Mystery,

Ngày cập nhật: 22/11/2019

Chap mới: Chap 11

Thiên Thần Quyết

Tác giả: Lạc Tượng Văn Hóa

Thể loại: BEENG.NET, Manhua, Webtoon, Martial arts, Magical,

Ngày cập nhật: 22/11/2019

Chap mới: Chap 2

Tân Tác Long Hổ Môn

Tác giả: Tân Tác Long Hổ Môn

Thể loại: Shounen, Fantasy, Adventure, Action,

Ngày cập nhật: 22/11/2019

Chap mới: Chap 1014.1

Rojica to Rakkasei

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Adventure , Comedy , Psychological , Seinen , Slice of Life

Ngày cập nhật: 22/11/2019

Chap mới: Chap 2

Hiệp Sĩ Vô Song

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Adventure , Fantasy , Webtoon,

Ngày cập nhật: 22/11/2019

Chap mới: Chap 5

The Beginning After The End

Tác giả: TurtleMe , Fuzuki23

Thể loại: Action , Adventure , Chuyển Sinh , Comedy , Truyện Màu ,

Ngày cập nhật: 22/11/2019

Chap mới: Chap 41

Blog mới đăng

Mạng xã hội

Close
Close