Loading...

Trấn Hồn Tướng

Tên khác: Rakshasa Street

Tác giả: Xu Chen

Thể loại: Supernatural, Shounen, Fantasy, Action

Nguồn: finish

Nội Dung Trấn Hồn Tướng:

Na ná Vua Fap Thuật :v, với sự xuất hiện của các anh hùng thời Tam Quốc như Tào Tháo, Hạ Hầu Đôn, Hứa Chử, Điển Vi,...
Close