Sắc Dục

Tên khác:

Nguồn:

Nội Dung Sắc Dục:

Jun và Nene không chỉ đơn thuần là hai người bạn sex,nhưng nó không chỉ là mối quan hệ xác thịt mà còn đầy sự quan tâm lẫn nhau. Một mối tình yuri đầy thú vị.
Close