Beelzebub (MG)

Tên khác:

Tác giả: Tamara Ryuhei

Thể loại: Action, Comedy, martial-arts, Shounen, Supernatural

Nguồn:

Nội Dung Beelzebub (MG):

Là câu chuyện về “Tên tội phạm vị thành niên mạnh nhất” khi phải trông chừng đứa con của vua quỷ (tương lai sẽ kế thừa chức vua quỷ) với sức mạnh có thể phá hủy hòa bình trái đất.